Forum


Powrót Formularz oferty

A.

Anna .....

Fachowiec 132

Procedura odwrócona. Jeden z wykonawców do oferty załączył 1 stronę formularza zamiast dwóch. Pierwsza strona całe szczęście jest z ceną ofertową i wykonawcy podpisem. natomiast brak drugiej strony , na której powinny być oświadczenia, że akceptuje warunki płatności itd. Nie jest to wykonawca z najniższą ceną, ale na etapie oceny ofert (przed rankingiem) powinnam go wezwać do wyjaśnienia na pods. 87 ust. 1?
Procedura odwrócona. Jeden z wykonawców do oferty załączył 1 stronę formularza zamiast dwóch. Pierwsza strona całe szczęście jest z ceną ofertową i wykonawcy podpisem. natomiast brak drugiej strony , na której powinny być oświadczenia, że akceptuje warunki płatności itd. Nie jest to wykonawca z najniższą ceną, ale na etapie oceny ofert (przed rankingiem) powinnam go wezwać do wyjaśnienia na pods. 87 ust. 1?
1
2017-01-19 22:19 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie bardzo widzę mozliwości składania wyjaśnień jeśli wykonawca nic nie napisał. Tu nie ma wątpliwości dotyczących treści tej części oferty. Trudno pytać czy Pan/i wykonawca zapomniał ? Druga część zdania przytoczonego przepisu zabrania jakichkolwiek negocjacji tworzących nową część oferty. Musicie sami ustalić czy braki dotyczą esencji oferty, czy spraw które można wywieść z innych postanowień i zapisów oferty.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie bardzo widzę mozliwości składania wyjaśnień jeśli wykonawca nic nie napisał. Tu nie ma wątpliwości dotyczących treści tej części oferty. Trudno pytać czy Pan/i wykonawca zapomniał ? Druga część zdania przytoczonego przepisu zabrania jakichkolwiek negocjacji tworzących nową część oferty. Musicie sami ustalić czy braki dotyczą esencji oferty, czy spraw które można wywieść z innych postanowień i zapisów oferty.
1
2017-01-20 06:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy