Forum


Powrót Uzupełnienie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków

A.

Alicja .....

47

Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego - wykonawca złożył wraz z wnioskiem wykaz osób, które będą realizowały zamówienie. W ocenie zamawiającego dwie z osób nie posiadały wymaganych uprawnień. Zamawiający wezwał wykonawcę na podst. art. 26 ust. 3 o wykazanie, że na dzień składania wniosków i nadal dysponuje osobami o wymaganych przez zamawiającego uprawnieniach. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wykonawca złożył nowy wykaz osób z datą późniejszą niż termin składania wniosków gdzie zmienił jedną z osób na inną, natomiast w stosunku do drugiej osoby napisał wyjaśnienia. Wątpliwości są w odniesieniu do osoby zmienionej - skoro wykonawca wykazuje ją w wykazie z późniejszą datą niż termin składania wniosków i nic więcej nie napisał to nie wiadomo, czy faktycznie składając wniosek dysponował tą osobą czy też nie (jako podstawę dysponowania podał umowę zlecenie). Czy w tej sytuacji prosić wykonawcę na podst. 26 ust. 3 o wyjaśnienia odnośnie dysponowania tą na dzień upływu terminu składania wniosków (skoro zmienił osoby to należy przyjąć, że faktycznie osoba podana pierwotnie nie miała wymaganych uprawnień).
Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego - wykonawca złożył wraz z wnioskiem wykaz osób, które będą realizowały zamówienie. W ocenie zamawiającego dwie z osób nie posiadały wymaganych uprawnień. Zamawiający wezwał wykonawcę na podst. art. 26 ust. 3 o wykazanie, że na dzień składania wniosków i nadal dysponuje osobami o wymaganych przez zamawiającego uprawnieniach. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wykonawca złożył nowy wykaz osób z datą późniejszą niż termin składania wniosków gdzie zmienił jedną z osób na inną, natomiast w stosunku do drugiej osoby napisał wyjaśnienia. Wątpliwości są w odniesieniu do osoby zmienionej - skoro wykonawca wykazuje ją w wykazie z późniejszą datą niż termin składania wniosków i nic więcej nie napisał to nie wiadomo, czy faktycznie składając wniosek dysponował tą osobą czy też nie (jako podstawę dysponowania podał umowę zlecenie). Czy w tej sytuacji prosić wykonawcę na podst. 26 ust. 3 o wyjaśnienia odnośnie dysponowania tą na dzień upływu terminu składania wniosków (skoro zmienił osoby to należy przyjąć, że faktycznie osoba podana pierwotnie nie miała wymaganych uprawnień).
0
2017-01-20 09:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy