Forum


Powrót Dwie oferty dwóch podmiotów z tym samym zarządem

S.

Sylwia .....

3

Może ktoś zechce pomóc.
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu. Procedura odwrócona poniżej progów unijnych. Odrębne oferty złożyły miedzy innymi dwie spółki z o.o. z tym samym adresem działalności i tym samym zarządem oraz wspólnikami. Z tym , że jedną podpisywał prezes a drugą wiceprezes obu spółek. Dodatkowo oświadczenie o braku przynależności złożyła tylko jedna spółka wskazując, ze nie należy do tej samej grupy kapitałowej. drugi wykonawca nawet na wezwanie z art. 26 ust. 3 oświadczenia nie uzupełnił. Czy mogę na podstawie art. 26 ust. 6 wyjaśnić oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy który je złożył i :
1. jak potwierdzi że oświadczenie o braku przynależności podtrzymuje - przyjąć wyjaśnienia nic nie robić,
2. jak napisze, że błędnie złożył i należy do grupy kapitałowej- czy mogę wezwać z art. 26 ust 3 o uzupełnienie ( z art. 26 ust 3 jeszcze nie korzystałam, bo złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert) ?
Może ktoś zechce pomóc. Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu. Procedura odwrócona poniżej progów unijnych. Odrębne oferty złożyły miedzy innymi dwie spółki z o.o. z tym samym adresem działalności i tym samym zarządem oraz wspólnikami. Z tym , że jedną podpisywał prezes a drugą wiceprezes obu spółek. Dodatkowo oświadczenie o braku przynależności złożyła tylko jedna spółka wskazując, ze nie należy do tej samej grupy kapitałowej. drugi wykonawca nawet na wezwanie z art. 26 ust. 3 oświadczenia nie uzupełnił. Czy mogę na podstawie art. 26 ust. 6 wyjaśnić oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy który je złożył i : 1. jak potwierdzi że oświadczenie o braku przynależności podtrzymuje - przyjąć wyjaśnienia nic nie robić, 2. jak napisze, że błędnie złożył i należy do grupy kapitałowej- czy mogę wezwać z art. 26 ust 3 o uzupełnienie ( z art. 26 ust 3 jeszcze nie korzystałam, bo złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert) ?
0
2017-01-24 11:36 0

S.

Sylwia .....

3

Sprostowanie:
chodziło mi by wezwać do wyjaśnienia z art. 26 ust 4 a nie jak napisałam z art 26 ust 6
Sprostowanie: chodziło mi by wezwać do wyjaśnienia z art. 26 ust 4 a nie jak napisałam z art 26 ust 6
0
2017-01-24 11:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy