Forum


Powrót protokół z wyboru ofert

M.

Magdalena .....

4

Witam, Mam PN z podziałem na zadania, na dwa zadania nie złożono żadnej oferty- unieważniłam, na jedno jeszcze procedura trwa a na drugie już mogłabym dokonywać wyboru oferty. Czy mogę osobno dla każdego zadania zrobić protokół z wyboru oferty i informację na stronę internetową o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko dla konkretnego zadania, czy muszę czekać na całość i na wszystkie zadania?
Witam, Mam PN z podziałem na zadania, na dwa zadania nie złożono żadnej oferty- unieważniłam, na jedno jeszcze procedura trwa a na drugie już mogłabym dokonywać wyboru oferty. Czy mogę osobno dla każdego zadania zrobić protokół z wyboru oferty i informację na stronę internetową o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko dla konkretnego zadania, czy muszę czekać na całość i na wszystkie zadania?
1
2017-01-24 12:05 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli zachodzi taka potrzeba można dokonywać rozstrzygnięć dla poszczególnych części w różnych terminach. Miałam taką sytuację iż w jednej z części należało wydłużyć TZO co nie mogło mieć wpływu na termin rozstrzygnięcia w pozostałych częściach
Jeśli zachodzi taka potrzeba można dokonywać rozstrzygnięć dla poszczególnych części w różnych terminach. Miałam taką sytuację iż w jednej z części należało wydłużyć TZO co nie mogło mieć wpływu na termin rozstrzygnięcia w pozostałych częściach
1
2017-01-24 12:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy