Forum


Powrót rażąco niska cena

M.

Magdalena .....

4

Witam, wezwałam wykonawcę na etapie oceny ofert do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. I co dalej powinnam zrobić jeżeli wyjaśnienia będą za słabe: odrzucam ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4, wzywam kolejnego o złożenie wszystkich dokumentów i dopiero wtedy w jednym piśmie rozsyłam informacje o wyborze oferty i odrzuceniu innej oferty do wszystkich, czy najpierw wysyłam pismo o odrzuceniu oferty do wszystkich , a później po uzupełnieniach kolejnego pismo o wyborze oferty najlepszej?
Witam, wezwałam wykonawcę na etapie oceny ofert do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. I co dalej powinnam zrobić jeżeli wyjaśnienia będą za słabe: odrzucam ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4, wzywam kolejnego o złożenie wszystkich dokumentów i dopiero wtedy w jednym piśmie rozsyłam informacje o wyborze oferty i odrzuceniu innej oferty do wszystkich, czy najpierw wysyłam pismo o odrzuceniu oferty do wszystkich , a później po uzupełnieniach kolejnego pismo o wyborze oferty najlepszej?
1
2017-01-25 06:51 0

W.

Wiesława .....

6

ja uważam, że opcja numer 1.
ja uważam, że opcja numer 1.
1
2017-01-25 06:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy