Forum


Powrót odrzucenie oferty przez pomyłkę Zamawuajacego

R.

Radosław .....

1

Witam wszystkich,
Proszę o pomoc w następującej sprawie - wysłałem do uczestników postępowania zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy X ze względu na rażąco niską cenę. Po wysłaniu zawiadomienia okazało się, że pomyliłem się w obliczeniach i tak naprawdę oferta stanowiła lekko ponad 70 % kwoty jaką przeznaczam na sfinansowanie zadania i 90 % średniej arytmetycznej wszystkich ofert, czyli nie było znamion rażąco niskiej ceny. Pytanie jak można to odkręcić ? Zaznaczam, że nie wybrano jeszcze najkorzystniejszej oferty.
Witam wszystkich, Proszę o pomoc w następującej sprawie - wysłałem do uczestników postępowania zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy X ze względu na rażąco niską cenę. Po wysłaniu zawiadomienia okazało się, że pomyliłem się w obliczeniach i tak naprawdę oferta stanowiła lekko ponad 70 % kwoty jaką przeznaczam na sfinansowanie zadania i 90 % średniej arytmetycznej wszystkich ofert, czyli nie było znamion rażąco niskiej ceny. Pytanie jak można to odkręcić ? Zaznaczam, że nie wybrano jeszcze najkorzystniejszej oferty.
1
2017-01-25 07:01 0

A.

Alicja .....

1

Wszystko można naprawić. Jak najszybciej unieważnić czynność odrzucenia oferty, zrobić nowe rozstrzygnięcie i wysłać prawidłowe wyniki, nawet jeśli wykonawca odrzuconej oferty nie złożył odwołania
Wszystko można naprawić. Jak najszybciej unieważnić czynność odrzucenia oferty, zrobić nowe rozstrzygnięcie i wysłać prawidłowe wyniki, nawet jeśli wykonawca odrzuconej oferty nie złożył odwołania
1
2017-01-25 07:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy