Forum


Powrót Art. 36aa ust. 2 wskazanie ilości części, na które można skłądać oferty

M.

Malwina .....

2

Proszę o pomoc.
Przeprowadzamy postępowanie w dwóch częściach. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Zamawiający może określić czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części.
Chcemy, aby Wykonawca złożył ofertę tylko na jedną część (wybraną przez siebie).
Co zrobić w wykonawcą w sytuacji gdy złoży ofertę na 2 części? nie możemy go wykluczyć bo nie ma do tego przesłanek.
Proszę o pomoc. Przeprowadzamy postępowanie w dwóch częściach. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Zamawiający może określić czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części. Chcemy, aby Wykonawca złożył ofertę tylko na jedną część (wybraną przez siebie). Co zrobić w wykonawcą w sytuacji gdy złoży ofertę na 2 części? nie możemy go wykluczyć bo nie ma do tego przesłanek.
1
2017-01-25 07:26 0

A.

Anna .....

6

oferta jest niezgodna z ustawą i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1. (KIO 208/15)
oferta jest niezgodna z ustawą i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1. (KIO 208/15)
1
2017-01-25 08:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy