Forum


Powrót warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

G.

Grażyna .....

0

Jak określić warunek posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w postępowaniu do 135.000 euro na dostawę i wdrożenie specjalistycznego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowaniem bazodanowym na potrzeby Komputerowego Centrum Analiz Danych... Czy wysokość żądanych środków powinna zabezpieczać 100% wydatków na zrealizowanie mojego zamówienia?
Jak określić warunek posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w postępowaniu do 135.000 euro na dostawę i wdrożenie specjalistycznego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowaniem bazodanowym na potrzeby Komputerowego Centrum Analiz Danych... Czy wysokość żądanych środków powinna zabezpieczać 100% wydatków na zrealizowanie mojego zamówienia?
0
2016-05-31 08:17 0

G.

Grzegorz .....

3

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinien być miedzy innymi proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (art. 22 ust. 4). Warunek posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego zależy od wartości ustalonej przez zamawiającego i okresu realizacji zamówienia. proponuje następujący wzór: Wartość przedmiotu zamówienia podzielona przez okres realizacji zamówienia razy dwa. Wynika to z tego że wykonawca winien posiadać własne środki na realizację przedmiotu zamówienia przez co najmniej dwa miesiące, Chyba że przewidywana jest płatność jednorazowa.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinien być miedzy innymi proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (art. 22 ust. 4). Warunek posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego zależy od wartości ustalonej przez zamawiającego i okresu realizacji zamówienia. proponuje następujący wzór: Wartość przedmiotu zamówienia podzielona przez okres realizacji zamówienia razy dwa. Wynika to z tego że wykonawca winien posiadać własne środki na realizację przedmiotu zamówienia przez co najmniej dwa miesiące, Chyba że przewidywana jest płatność jednorazowa.
1
2016-06-02 06:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy