Forum


Powrót Termin zawarcia umowy po wyborze n.o.: art. 94.1.1, czy 94.2.1.a?

B.

Bartłomiej .....

0

Czy w postępowaniu powyżej progów, w którym uczestniczyło 2 wykonawców, po odrzuceniu oferty jednego z wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz niewniesieniu przez tego wykonawcę odwołania od decyzji zamawiającego, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy powinienem trzymać się art. 94 ust. 1 pkt 1, czy spokojnie mogę zawrzeć umowę w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a? Nie wiem jak interpretować ten zapis, ponieważ jest tu mowa o złożeniu tylko jednej oferty (a nie o złożeniu tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu), zaś w postępowaniu złożono 2 oferty, z czego jedna została odrzucona.
Czy w postępowaniu powyżej progów, w którym uczestniczyło 2 wykonawców, po odrzuceniu oferty jednego z wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz niewniesieniu przez tego wykonawcę odwołania od decyzji zamawiającego, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy powinienem trzymać się art. 94 ust. 1 pkt 1, czy spokojnie mogę zawrzeć umowę w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a? Nie wiem jak interpretować ten zapis, ponieważ jest tu mowa o złożeniu tylko jednej oferty (a nie o złożeniu tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu), zaś w postępowaniu złożono 2 oferty, z czego jedna została odrzucona.
1
2017-01-25 10:01 0

A.

Alicja .....

1

Przepis należy interpretować ściśle, czyli trzeba czekać, bo złożono 2 oferty, a drugi wykonawca zawsze może złożyć odwołanie
Przepis należy interpretować ściśle, czyli trzeba czekać, bo złożono 2 oferty, a drugi wykonawca zawsze może złożyć odwołanie
1
2017-01-25 11:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy