Forum


Powrót Kryterium- parametry techniczne oraz dokumenty potwierdzające oferowane parametry- dot. dostaw pojazdów

K.

Karolina .....

0

Zamawiający przygotowuje postępowanie na zakup środków transportu. Jednym z kryterium będą parametry techniczne. 1) Czy na potwierdzenie oferowanych parametrów przez wykonawcę zmawiający może żądać wraz ze złożoną ofertą dokumentów, które będą potwierdzały zaoferowany przez wykonawcę parametr. 2) Czy zamawiający może żądać po podpisaniu umowy a przed dostawą przeprowadzenia testów potwierdzających spełnienie zaoferowanych parametrów np. zamawiający oceniać będzie ilość zużytego paliwa na 100 km (im mniej tym więcej pkt) w związku z czym zamawiający będzie chciał wymagać przeprowadzenia stosownych badań przy współudziale przedstawicieli zamawiającego po podpisaniu umowy a przed dostawą, które potwierdzą zaoferowane przez wykonawcę zużycie paliwa.
Proszę o pomoc
Zamawiający przygotowuje postępowanie na zakup środków transportu. Jednym z kryterium będą parametry techniczne. 1) Czy na potwierdzenie oferowanych parametrów przez wykonawcę zmawiający może żądać wraz ze złożoną ofertą dokumentów, które będą potwierdzały zaoferowany przez wykonawcę parametr. 2) Czy zamawiający może żądać po podpisaniu umowy a przed dostawą przeprowadzenia testów potwierdzających spełnienie zaoferowanych parametrów np. zamawiający oceniać będzie ilość zużytego paliwa na 100 km (im mniej tym więcej pkt) w związku z czym zamawiający będzie chciał wymagać przeprowadzenia stosownych badań przy współudziale przedstawicieli zamawiającego po podpisaniu umowy a przed dostawą, które potwierdzą zaoferowane przez wykonawcę zużycie paliwa. Proszę o pomoc
1
2017-01-25 11:43 0

W.

Wiesława .....

6

Jeżeli jest to na potwierdzenie kryterium to można oczywiście żądać aby do oferty dołączył stosowne dokumenty. Przeprowadzenie testów po podpisaniu umowy na niewiele się zda..., ale przed podpisaniem owszem. Jeżeli okaże się, że parametry nie zostały spełnione jak zapewniał wykonawca to zatrzymujemy wadium i wzywamy następnego w kolejności do podpisania umowy.
Jeżeli jest to na potwierdzenie kryterium to można oczywiście żądać aby do oferty dołączył stosowne dokumenty. Przeprowadzenie testów po podpisaniu umowy na niewiele się zda..., ale przed podpisaniem owszem. Jeżeli okaże się, że parametry nie zostały spełnione jak zapewniał wykonawca to zatrzymujemy wadium i wzywamy następnego w kolejności do podpisania umowy.
1
2017-01-25 14:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy