Forum


Powrót zamówienia mieszane

D.

Dominika .....

0

Witam, jestem zamawiającym sektorowym i mam problem z ustaleniem rodzaju zamówienia. Przedmiot zamówienia składa się z wykonania robót budowlanych (budowa komór) wraz z montażem urządzeń pomiarowych. W ramach tego zamówienia wykonawca będzie musiał wykonać także projekt zawierający rozwiązania techniczne oraz wykonać zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania do odczytu danych. Wstępnie chcemy zrobić to w jednym postępowaniu bez podziału na zadania ze względu na zazębiające się terminy odbioru prac. Moje pytanie jest związane z rodzajem zamówienia, czy takie zamówienie można zakwalifikować jako robotę budowlaną pomimo że wartościowo dostawy stanowią większy koszt (komory będą montowane w ziemi na sieci+ w mniejszym stopniu w istniejących pomieszczeniach ). Pytanie drugie dotyczy podziału takiego zamówienia. Co zrobić w przypadku kiedy chcemy żeby całość prac wykonał jeden Wykonawca i ze względów czysto technicznych nie chcemy robić tego postępowania w odrębnych procedurach z podziałem na rodzaj.
Witam, jestem zamawiającym sektorowym i mam problem z ustaleniem rodzaju zamówienia. Przedmiot zamówienia składa się z wykonania robót budowlanych (budowa komór) wraz z montażem urządzeń pomiarowych. W ramach tego zamówienia wykonawca będzie musiał wykonać także projekt zawierający rozwiązania techniczne oraz wykonać zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania do odczytu danych. Wstępnie chcemy zrobić to w jednym postępowaniu bez podziału na zadania ze względu na zazębiające się terminy odbioru prac. Moje pytanie jest związane z rodzajem zamówienia, czy takie zamówienie można zakwalifikować jako robotę budowlaną pomimo że wartościowo dostawy stanowią większy koszt (komory będą montowane w ziemi na sieci+ w mniejszym stopniu w istniejących pomieszczeniach ). Pytanie drugie dotyczy podziału takiego zamówienia. Co zrobić w przypadku kiedy chcemy żeby całość prac wykonał jeden Wykonawca i ze względów czysto technicznych nie chcemy robić tego postępowania w odrębnych procedurach z podziałem na rodzaj.
1
2016-06-01 06:13 0

RP

Rafał Piela

1

Ustawa w art. 6 precyzuje, w jakich okolicznościach można łączyć dostawy, usługi i roboty budowlane, w związku z czym nie ma tutaj pełnej dowolności. Ustawodawca przewidział cztery sytuacje klasyfikacji zmówień różnego rodzaju:
ust. 1 - jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielania zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy;
ust. 2 - jeżeli zamówienie polega na dostawie i towarzyszących jej usługach lub robotach budowlanych, rozmieszczeniu i instalacji zakupionych rzeczy lub innych dóbr, należy stosować przepisy dotyczące dostaw niezależnie od wartości towarzyszących im usług lub robót budowlanych;
ust. 3 - jeżeli zamówienie obejmuje roboty budowlane i jednocześnie dostawy niezbędne dla wykonania robót budowlanych, należy stosować przepisy dla robót budowlanych, nawet jeśli wartość dostaw jest większa od wartości robót;
ust. 4 - jeżeli zamówienie obejmuje usługi i roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia należy stosować przepisy dotyczące usług.

W sytuacji, gdy dostawa urządzeń pomiarowych wymagać będzie również wykonania robót budowlanych do ich prawidłowego zainstalowania, (np. dostawa wyposażenia placu zabaw wiąże się z koniecznością wykonania fundamentów do ich zamocowania) wówczas można skorzystać z regulacji zawartej w ust. 2 ww. przepisu i zastosować przepisy dotyczące dostaw.
Jeżeli jednak urządzenia pomiarowe mogą być zainstalowane "gdziekolwiek" (tzn. chodzi mi o taką sytuację, że zamawiamy np. tomograf komputerowy, który może stać w dowolnym pomieszczeniu, a jego montaż polega na wniesieniu, wypoziomowaniu i skonfigurowaniu) wówczas nie łączyłbym dostaw i robót.

Przesądzające znaczenie ma cel zamówienia. Jeśli jest nim wykonanie robót budowlanych, a niezbędne do tego jest również nabycie dostaw, to wówczas zamówienia udziela się wg przepisów właściwych dla robót budowlanych (np. zakup cegły do budowy domu).

Natomiast w sytuacji, gdy celem zamówienia są dostawy ale roboty w postaci prac instalacyjnych są niezbędne dla możliwości prawidłowego korzystania z rzeczy wówczas zamówienia udziela się wg przepisów właściwych dla dostaw.
Ustawa w art. 6 precyzuje, w jakich okolicznościach można łączyć dostawy, usługi i roboty budowlane, w związku z czym nie ma tutaj pełnej dowolności. Ustawodawca przewidział cztery sytuacje klasyfikacji zmówień różnego rodzaju: ust. 1 - jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielania zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy; ust. 2 - jeżeli zamówienie polega na dostawie i towarzyszących jej usługach lub robotach budowlanych, rozmieszczeniu i instalacji zakupionych rzeczy lub innych dóbr, należy stosować przepisy dotyczące dostaw niezależnie od wartości towarzyszących im usług lub robót budowlanych; ust. 3 - jeżeli zamówienie obejmuje roboty budowlane i jednocześnie dostawy niezbędne dla wykonania robót budowlanych, należy stosować przepisy dla robót budowlanych, nawet jeśli wartość dostaw jest większa od wartości robót; ust. 4 - jeżeli zamówienie obejmuje usługi i roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia należy stosować przepisy dotyczące usług. W sytuacji, gdy dostawa urządzeń pomiarowych wymagać będzie również wykonania robót budowlanych do ich prawidłowego zainstalowania, (np. dostawa wyposażenia placu zabaw wiąże się z koniecznością wykonania fundamentów do ich zamocowania) wówczas można skorzystać z regulacji zawartej w ust. 2 ww. przepisu i zastosować przepisy dotyczące dostaw. Jeżeli jednak urządzenia pomiarowe mogą być zainstalowane "gdziekolwiek" (tzn. chodzi mi o taką sytuację, że zamawiamy np. tomograf komputerowy, który może stać w dowolnym pomieszczeniu, a jego montaż polega na wniesieniu, wypoziomowaniu i skonfigurowaniu) wówczas nie łączyłbym dostaw i robót. Przesądzające znaczenie ma cel zamówienia. Jeśli jest nim wykonanie robót budowlanych, a niezbędne do tego jest również nabycie dostaw, to wówczas zamówienia udziela się wg przepisów właściwych dla robót budowlanych (np. zakup cegły do budowy domu). Natomiast w sytuacji, gdy celem zamówienia są dostawy ale roboty w postaci prac instalacyjnych są niezbędne dla możliwości prawidłowego korzystania z rzeczy wówczas zamówienia udziela się wg przepisów właściwych dla dostaw.
0
2016-06-03 10:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy