Forum


Powrót Sprawozdanie roczne

A.

Agnieszka .....

14

Zamawiający w 2016 roku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp zawarł umowę z wykonawcą która dotyczy odzyskiwania podatku VAT na rzecz Zamawiającego. Umowę zawarto na 3 lata. Wynagrodzenie dla wykonawcy określono procentowo – tj. w wysokości 9% odzyskanej kwoty jeśli wykonawca odzyska do 1 mln złotych, w wysokości 15% jeśli odzyska kwotę od 1.000.001,00 - do 5 mln złotych, w wysokości 30% jeśli odzyska powyżej 5 mln złotych. Od tej pory Zamawiający nie korzystał z tego typu usług nie posiada więc danych historycznych odnośnie odzyskanych kwot do ewentualnego szacowania. Jaką kwotę zawartej umowy należy wpisać w sprawozdaniu rocznym? Jak ją wyliczyć czy oszacować wartość umowy?
Zamawiający w 2016 roku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp zawarł umowę z wykonawcą która dotyczy odzyskiwania podatku VAT na rzecz Zamawiającego. Umowę zawarto na 3 lata. Wynagrodzenie dla wykonawcy określono procentowo – tj. w wysokości 9% odzyskanej kwoty jeśli wykonawca odzyska do 1 mln złotych, w wysokości 15% jeśli odzyska kwotę od 1.000.001,00 - do 5 mln złotych, w wysokości 30% jeśli odzyska powyżej 5 mln złotych. Od tej pory Zamawiający nie korzystał z tego typu usług nie posiada więc danych historycznych odnośnie odzyskanych kwot do ewentualnego szacowania. Jaką kwotę zawartej umowy należy wpisać w sprawozdaniu rocznym? Jak ją wyliczyć czy oszacować wartość umowy?
0
2017-01-26 11:12 0

I.

Iwona .....

0

Wydaje się, że postępowanie jak rozumiem na obsługę prawną nie powinno być prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy Pzp. Tym bardziej, że szacunkowa wartość zamówienia raczej przekroczyła równowartość 30 000 euro. Kwoty, które może uzyskać Wykonawca z realizacji zamówienia są dość duże - już przy odzyskaniu 5000 0000 zł zarobek Wykonawcy to
750 000 zł dlatego też należałoby przyjąć właśnie szacunkową wartość zamówienia, w kwocie maksymalnej do uzyskania przez Wykonawcę. Taką też bym przyjęła potencjalną wartość umowy.
Wydaje się, że postępowanie jak rozumiem na obsługę prawną nie powinno być prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy Pzp. Tym bardziej, że szacunkowa wartość zamówienia raczej przekroczyła równowartość 30 000 euro. Kwoty, które może uzyskać Wykonawca z realizacji zamówienia są dość duże - już przy odzyskaniu 5000 0000 zł zarobek Wykonawcy to 750 000 zł dlatego też należałoby przyjąć właśnie szacunkową wartość zamówienia, w kwocie maksymalnej do uzyskania przez Wykonawcę. Taką też bym przyjęła potencjalną wartość umowy.
1
2017-01-26 12:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy