Forum


Powrót Roczne sprawozdanie - tabela VIII

A.

Anna .....

0

W związku ze zmianą przepisów prawa obowiązujących od dnia 28 lipca 2016 r. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a zobligowany jest do określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tycz czynności podlegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksie pracy.
Ponieważ Zamawiający w każdym prowadzonym postępowaniu stosuje art. 29 ust. 3a, czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach tabela VIII należy dodatkowo wykazać wszystkie postępowania na roboty budowlane i usługi? Zamawiający średnio w roku udziela 150 zamówień.
W związku ze zmianą przepisów prawa obowiązujących od dnia 28 lipca 2016 r. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a zobligowany jest do określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tycz czynności podlegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksie pracy. Ponieważ Zamawiający w każdym prowadzonym postępowaniu stosuje art. 29 ust. 3a, czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach tabela VIII należy dodatkowo wykazać wszystkie postępowania na roboty budowlane i usługi? Zamawiający średnio w roku udziela 150 zamówień.
1
2017-01-26 11:58 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

150 zamówień w ciągu roku tzn. postępowań pow. 30000 euro? No jak tak to nieźle. Literalnie patrząc to w tabeli nr VIII powinny być wszystkie postępowania które przewidują jakieś aspekty społeczne, ale na pocieszenie że w tym roku wpisujemy umowy zawarte od 28 lipca 2016 do końca grudnia 2016.
150 zamówień w ciągu roku tzn. postępowań pow. 30000 euro? No jak tak to nieźle. Literalnie patrząc to w tabeli nr VIII powinny być wszystkie postępowania które przewidują jakieś aspekty społeczne, ale na pocieszenie że w tym roku wpisujemy umowy zawarte od 28 lipca 2016 do końca grudnia 2016.
1
2017-01-26 12:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy