Forum


Powrót Poleganie na zdolnościach podmiotu trzeciego.

JW

Jakub Wojtkowski

0

Nie za bardzo wiem, w którym wątku powinienem zamieścić ten temat. Dotyczy on poleganiu na zdolnościach podmiotu trzeciego po nowelizacji.
Stan faktyczny:
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca legitymował się doświadczeniem w realizacji 2 usług (nieistotne jakich).
Wykonawca w JEDZ-u podaje, że w zakresie kwalifikacji technicznych i zawodowych będzie polegał na zdolnościach innego podmiotu.
Na wezwanie przedstawia wykaz usług, w którym jednak nie wykazuje żadnej sługi świadczonej przez podmiot na którego zasoby się powoływał.
Zamawiający uznał, że jedna z usług nie spełnia warunku.
I teraz pojawia się pytanie, co powinien zrobić Zamawiający:
a) wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia wykazu usług?
b) wezwać na podstawie art. 22a ust. 6 do wymiany podmiotu?

Przyjmując rozwiązanie a) - co w sytuacji gdy Wykonawca przedstawi kolejną usługę własną, która nadal nie potwierdza spełniania warunków? Czy wtedy Zamawiający powinien wezwać do wymiany podmiotu?

Jestem ciekaw Waszych opinii, bo sam nie jestem do końca pewny odpowiedzi.
Nie za bardzo wiem, w którym wątku powinienem zamieścić ten temat. Dotyczy on poleganiu na zdolnościach podmiotu trzeciego po nowelizacji. Stan faktyczny: Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca legitymował się doświadczeniem w realizacji 2 usług (nieistotne jakich). Wykonawca w JEDZ-u podaje, że w zakresie kwalifikacji technicznych i zawodowych będzie polegał na zdolnościach innego podmiotu. Na wezwanie przedstawia wykaz usług, w którym jednak nie wykazuje żadnej sługi świadczonej przez podmiot na którego zasoby się powoływał. Zamawiający uznał, że jedna z usług nie spełnia warunku. I teraz pojawia się pytanie, co powinien zrobić Zamawiający: a) wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia wykazu usług? b) wezwać na podstawie art. 22a ust. 6 do wymiany podmiotu? Przyjmując rozwiązanie a) - co w sytuacji gdy Wykonawca przedstawi kolejną usługę własną, która nadal nie potwierdza spełniania warunków? Czy wtedy Zamawiający powinien wezwać do wymiany podmiotu? Jestem ciekaw Waszych opinii, bo sam nie jestem do końca pewny odpowiedzi.
0
2017-01-26 13:42 0

A.

Anna .....

Fachowiec 133

Nie mam powyżej, ale poniżej progów. Może się przyda. Wykonawca do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego (musi dołączyć do oferty) z podpisem tego podmiotu i ten podmiot wskazuje, że udostępnia zasoby na spełnianie warunku zdolności technicznych lub zawodowych tj. kierownika budowy. A w formularzu oferty napisał że będzie podwykonawca czyli ten podmiot trzeci podał swoją firmę. Czyli u mnie jest dysponowanie pośrednie.
Czyli musisz sprawdzić, kto zobowiązanie podpisał i jakie zasoby udostępnia. Po drugie do tego wykazu usług powinny być referencje podpisane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot trzeci. A są referencje? Ja w twoim przypadku chyba bym wzywała do uzupełnienia na pods. 26.3. Bo art. 22a ust. 6 mówi jeśli podmiot trzeci nie spełnia warunku, to wykonawca zastępuje innym . Ale tutaj nie wykazał usługi podmiotu trzeciego, więc nie wiemy czy spełnia czy nie spełnia warunku ten podmiot trzeci.
Nie mam powyżej, ale poniżej progów. Może się przyda. Wykonawca do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego (musi dołączyć do oferty) z podpisem tego podmiotu i ten podmiot wskazuje, że udostępnia zasoby na spełnianie warunku zdolności technicznych lub zawodowych tj. kierownika budowy. A w formularzu oferty napisał że będzie podwykonawca czyli ten podmiot trzeci podał swoją firmę. Czyli u mnie jest dysponowanie pośrednie. Czyli musisz sprawdzić, kto zobowiązanie podpisał i jakie zasoby udostępnia. Po drugie do tego wykazu usług powinny być referencje podpisane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot trzeci. A są referencje? Ja w twoim przypadku chyba bym wzywała do uzupełnienia na pods. 26.3. Bo art. 22a ust. 6 mówi jeśli podmiot trzeci nie spełnia warunku, to wykonawca zastępuje innym . Ale tutaj nie wykazał usługi podmiotu trzeciego, więc nie wiemy czy spełnia czy nie spełnia warunku ten podmiot trzeci.
1
2017-01-26 17:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy