Forum


Powrót 2 oferty z tym samym zarządzem spółki z o.o.

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą złożyć oferty dwie różne spółki z o.o., gdzie organem (zarząd) w jednej i drugiej są – zgodnie z wpisem w KRS – te same osoby? Prezes zarządu X i wiceprezes zarządu Y
Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą złożyć oferty dwie różne spółki z o.o., gdzie organem (zarząd) w jednej i drugiej są – zgodnie z wpisem w KRS – te same osoby? Prezes zarządu X i wiceprezes zarządu Y
1
2017-01-28 14:47 0

A.

Anna .....

6

Oferty mogą być złożone przez różne spółki, których skład organu zarządzającego stanowią te same osoby. Każdy z tych wykonawców musi złożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (art. 24 ust. 11). Na tej podstawie badasz, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.
Oferty mogą być złożone przez różne spółki, których skład organu zarządzającego stanowią te same osoby. Każdy z tych wykonawców musi złożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (art. 24 ust. 11). Na tej podstawie badasz, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.
1
2017-01-30 08:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy