Forum


Powrót Zatrzymanie wadium

A.

Agnieszka .....

0

Postępowanie unijne, nastąpił wybór oferty lecz Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Został wybrany kolejny najwyżej oceniony spośród pozostałych ofert w terminie związania ofertą i ważności wadium. Równocześnie z wyborem został zaproszony do podpisania umowy i tym samym zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia. Obydwie te czynności nastąpiły w terminie związania ofertą i ważności wadium. Dwa dni później Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Czy w takiej sytuacji można zabrać wadium, pomimo upływu terminu ważności wadium? Zgodnie z art. 46 ust. 1a Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, czy w takim układzie można je zatrzymać na podst. art. 46 ust. 5 pomimo że nie zostało przedłużone? Moim zdaniem tak, ponieważ wybór i zaproszenie nastąpiło w okresie ważności oferty i wadium.
Postępowanie unijne, nastąpił wybór oferty lecz Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Został wybrany kolejny najwyżej oceniony spośród pozostałych ofert w terminie związania ofertą i ważności wadium. Równocześnie z wyborem został zaproszony do podpisania umowy i tym samym zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia. Obydwie te czynności nastąpiły w terminie związania ofertą i ważności wadium. Dwa dni później Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Czy w takiej sytuacji można zabrać wadium, pomimo upływu terminu ważności wadium? Zgodnie z art. 46 ust. 1a Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, czy w takim układzie można je zatrzymać na podst. art. 46 ust. 5 pomimo że nie zostało przedłużone? Moim zdaniem tak, ponieważ wybór i zaproszenie nastąpiło w okresie ważności oferty i wadium.
1
2017-01-30 14:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

No nie do końca. Wadium było ważne na pewno tylko na okres związania ofertą (chyba że zostało wniesione w pieniądzu). Ponadto wykonawca musi podpisać umowę tylko w terminie związania ofertą (jeżeli nie chce stracić wadium). Jeżeli termin związania ofertą minął to wykonawca może podpisać umowę ale wcale nie musi (dlatego zasadne jest zawsze wzywanie wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą wraz z przedłużonym lub nowym wadium jeżeli wiemy że możemy nie podpisać umowy w terminie związania ofertą)
No nie do końca. Wadium było ważne na pewno tylko na okres związania ofertą (chyba że zostało wniesione w pieniądzu). Ponadto wykonawca musi podpisać umowę tylko w terminie związania ofertą (jeżeli nie chce stracić wadium). Jeżeli termin związania ofertą minął to wykonawca może podpisać umowę ale wcale nie musi (dlatego zasadne jest zawsze wzywanie wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą wraz z przedłużonym lub nowym wadium jeżeli wiemy że możemy nie podpisać umowy w terminie związania ofertą)
1
2017-01-30 14:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy