Forum


Powrót robota budowlana , a umowa o podwykonawstwo

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Przedmiotem jest robota budowlana np. usunięcie krat i wymiana stolarki okiennej, gdzie wartość szacunkowa okien to ok. 80% wartości zamówienia. Jak to się ma do art. 143b ust. 8, gdzie mowa jest o podwykonawstwo na dostawę . Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego. CHODZI MI O TE DOSTAWY O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 0,5% wartości umowy. Oferty złożyli wykonawcy - np, fabryki produkujące okna, którzy przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny, napisali, że będą okna kupować od producenta, bo oni są producentem zwykłych okien, a nie antywłamaniowych. OK. ale czy nie powinni składając ofertę wykazać tego producenta jako podwykonawcę na dostawy tych okien. Proszę wytłumaczcie mi, bo już zwątpiłam czy wykonawca roboty budowlanej musi wykazać że kupuje i od kogo kupuje części materiału, np. te okna i tego producenta okien ująć w formularz oferty jako podwykonawcę?
Przedmiotem jest robota budowlana np. usunięcie krat i wymiana stolarki okiennej, gdzie wartość szacunkowa okien to ok. 80% wartości zamówienia. Jak to się ma do art. 143b ust. 8, gdzie mowa jest o podwykonawstwo na dostawę . Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego. CHODZI MI O TE DOSTAWY O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 0,5% wartości umowy. Oferty złożyli wykonawcy - np, fabryki produkujące okna, którzy przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny, napisali, że będą okna kupować od producenta, bo oni są producentem zwykłych okien, a nie antywłamaniowych. OK. ale czy nie powinni składając ofertę wykazać tego producenta jako podwykonawcę na dostawy tych okien. Proszę wytłumaczcie mi, bo już zwątpiłam czy wykonawca roboty budowlanej musi wykazać że kupuje i od kogo kupuje części materiału, np. te okna i tego producenta okien ująć w formularz oferty jako podwykonawcę?
1
2017-01-30 21:10 0

A.

Alicja .....

47

Na etapie składania ofert wykonawca nie musi podawać podwykonawców jeżeli nie posługuje się ich zasobami w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 36b ust. 1a pzp). Jeżeli wykonawca w wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny podał już że będzie kupował okna od konkretnego producenta to już zna jego nazwę i adres. Stąd już na etapie podpisania umowy z wykonawcą powinien zostać wpisany do umowy ten producent jako podwykonawca - dostawca okien. Natomiast sama umowa z podwykonawcą może zostać przedłożona w późniejszym terminie, czyli kiedy faktycznie będzie dostawa okien.
Na etapie składania ofert wykonawca nie musi podawać podwykonawców jeżeli nie posługuje się ich zasobami w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 36b ust. 1a pzp). Jeżeli wykonawca w wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny podał już że będzie kupował okna od konkretnego producenta to już zna jego nazwę i adres. Stąd już na etapie podpisania umowy z wykonawcą powinien zostać wpisany do umowy ten producent jako podwykonawca - dostawca okien. Natomiast sama umowa z podwykonawcą może zostać przedłożona w późniejszym terminie, czyli kiedy faktycznie będzie dostawa okien.
1
2017-01-31 07:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy