Forum


Powrót Wartość zamówienia a termin związania ofertą

E.

Ewelina .....

0

Witam, mam taką sytuację: zamówienie na dostawę o łącznej wartości powyżej 10 mln euro, ale będzie udzielane w częściach. Czyli sytuacja gdy łączna wartość zamówienia wskazywałaby na zastosowanie 90-dniowego terminu związania ofertą, natomiast wartość każdej z części na 60-dniowy termin związania ofertą. I jak w takiej sytuacji prawidłowo określić termin związania ofertą, przyjąć taki jak dla łącznej wartości, czy jak dla poszczególnych części zamówienia? Może ktoś spotkał się z taką sytuacją
Witam, mam taką sytuację: zamówienie na dostawę o łącznej wartości powyżej 10 mln euro, ale będzie udzielane w częściach. Czyli sytuacja gdy łączna wartość zamówienia wskazywałaby na zastosowanie 90-dniowego terminu związania ofertą, natomiast wartość każdej z części na 60-dniowy termin związania ofertą. I jak w takiej sytuacji prawidłowo określić termin związania ofertą, przyjąć taki jak dla łącznej wartości, czy jak dla poszczególnych części zamówienia? Może ktoś spotkał się z taką sytuacją
1
2017-01-31 09:42 0

B.

Beata .....

48

90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro. Czyli jeżeli łączna wartość zamówienia dla tej dostawy jest powyżej 10 mln euro to przepisy stosujemy jak dla do procedury o wyższej (łącznej) wartości, więc termin oczywiście dłuższy.
90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro. Czyli jeżeli łączna wartość zamówienia dla tej dostawy jest powyżej 10 mln euro to przepisy stosujemy jak dla do procedury o wyższej (łącznej) wartości, więc termin oczywiście dłuższy.
1
2017-01-31 09:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy