Forum


Powrót Brak podania podwykonawstwa w ofercie a korzystanie z podmiotu trzeciego

E.

Ewelina .....

0

Jak potraktować taką ofertę:
Zamawiający wymagał podania w ofercie zakresu podwykonawstwa i nazw podwykonawców.
Wykonawca nie wpisał nic, z czego by wynikało że z podwykonawstwa korzystał nie będzie, ale złożył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego wynika że udostępnia mu doświadczenie, ale nie będzie podwykonawcą, tylko będzie prowadził \"konsultacje i doradztwo\" ;-)
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy podmiot trzeci musi być podwykonawcą.
Jak potraktować taką ofertę, czy wzywać do wyjaśnień jej treści, czy od razu potraktować jako niezgodną z SIWZ/ustawą?
Jak potraktować taką ofertę: Zamawiający wymagał podania w ofercie zakresu podwykonawstwa i nazw podwykonawców. Wykonawca nie wpisał nic, z czego by wynikało że z podwykonawstwa korzystał nie będzie, ale złożył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego wynika że udostępnia mu doświadczenie, ale nie będzie podwykonawcą, tylko będzie prowadził \"konsultacje i doradztwo\" ;-) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy podmiot trzeci musi być podwykonawcą. Jak potraktować taką ofertę, czy wzywać do wyjaśnień jej treści, czy od razu potraktować jako niezgodną z SIWZ/ustawą?
1
2017-01-31 13:30 0

AK

Aleksandra Kaczmarek-El-Masri

1

art. 26 ust. 3 pozwala na wezwanie wykonawców do uzupełnienia niekompletnych oświadczeń lub dokumentów oraz takich które zawierają błędy. Ja wezwałabym do uzupełniania punktów oświadczenia dotyczących podwykonawstwa, podając podstawę prawną obowiązku uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia. Jeśli nadal Wykonawca nie wykaże tego podmiotu w wykazie podwykonawców, wtedy wykonawcę wykluczamy z postepowania.
art. 26 ust. 3 pozwala na wezwanie wykonawców do uzupełnienia niekompletnych oświadczeń lub dokumentów oraz takich które zawierają błędy. Ja wezwałabym do uzupełniania punktów oświadczenia dotyczących podwykonawstwa, podając podstawę prawną obowiązku uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia. Jeśli nadal Wykonawca nie wykaże tego podmiotu w wykazie podwykonawców, wtedy wykonawcę wykluczamy z postepowania.
0
2017-02-01 07:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy