Forum


Powrót Oferta zamienna.

B.

Bartłomiej .....

0

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4-4a i 12a ust. 1-2 zmuszony jest do zmiany SIWZ oraz ogłoszenia, w związku z czym przedłuża termin otwarcia ofert o czas niezbędny na przygotowanie nowych. Niektórzy z wykonawców złożyli już oferty. W specyfikacji widnieje zapis, że wykonawca może złożyć ofertę zamienną z wycofaniem poprzedniej, oraz że koperta z ofertą wycofaną nie będzie otwierana. Jak należy postąpić z wycofaną przez wykonawcę ofertą? Zamawiający powinien ją odesłać, czy też dołączyć do dokumentacji przetargowej?
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4-4a i 12a ust. 1-2 zmuszony jest do zmiany SIWZ oraz ogłoszenia, w związku z czym przedłuża termin otwarcia ofert o czas niezbędny na przygotowanie nowych. Niektórzy z wykonawców złożyli już oferty. W specyfikacji widnieje zapis, że wykonawca może złożyć ofertę zamienną z wycofaniem poprzedniej, oraz że koperta z ofertą wycofaną nie będzie otwierana. Jak należy postąpić z wycofaną przez wykonawcę ofertą? Zamawiający powinien ją odesłać, czy też dołączyć do dokumentacji przetargowej?
1
2016-06-02 08:43 0

H.

Hanna .....

0

Ustawodawca nie wprowadził względem zamawiającego obowiązku zwrotu oferty. Ustawa - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., reguluje kwestię wycofania oferty nie obwarowując tego obowiązkiem jej zwrotu lub zakazem jej otworzenia. Oferta wycofana w sposób prawidłowy nie bierze udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Ustawodawca nie wprowadził względem zamawiającego obowiązku zwrotu oferty. Ustawa - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., reguluje kwestię wycofania oferty nie obwarowując tego obowiązkiem jej zwrotu lub zakazem jej otworzenia. Oferta wycofana w sposób prawidłowy nie bierze udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1
2016-06-02 13:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy