Forum


Powrót Przy uaktualnianiu planu zamówień publicznych - do zamówień juz zrealizowanych dalej wartości szacunkowe czy juz wartości konkretne?

PW

Paweł Wiśniewski

0

Pod koniec roku przygotowany był plan zamówień publicznych wraz z podaniem między innymi wartości szacunkowych. Po ustaleniu budżetu plan zamówień jest aktualizowany - czy do zamówień juz do tego czasu zrealizowanych dalej podaję wartości szacunkowe czy wartości konkretne, zgodne już z zawartymi umowami?
Pod koniec roku przygotowany był plan zamówień publicznych wraz z podaniem między innymi wartości szacunkowych. Po ustaleniu budżetu plan zamówień jest aktualizowany - czy do zamówień juz do tego czasu zrealizowanych dalej podaję wartości szacunkowe czy wartości konkretne, zgodne już z zawartymi umowami?
0
2016-06-02 09:08 0

A.

Agnieszka .....

7

Wszystko zależy od reguł ustalonych u Zamawiającego, obecnie kwestie planowania zamówień nie zostały w żadnych przepisach prawa unormowane, w perspektywie w minimalnej części będą m.in. nowelizacja ustawy PZP.
Wskazuję jednak, że plan zamówień publicznych jest jeden - następne stanowią korekty lub po prostu aktualizacje na bazie tego co już funkcjonuje i jest realizowane. Jeżeli Zamawiający przyjął formę aktualizacji to w przypadku zamówień już zrealizowanych wskazałabym wartości wynikające z umów (czyli już nie planistyczne) o statusie \"zamkniętym\". Ma to swoje konsekwencje do dalszego doplanowywania m.in. nowych potrzeb dotychczas niedookreślonych, nieplanowanych lub oszczędności czyli konieczność ustalania tzw. nowego stanu faktycznego, który w swej wartości nie koniecznie musi być zsumowany z potrzebami już zrealizowanymi dla oceny jakie przepisy PZP Zamawiający będzie musiał zastosować.
Warto wspomnieć, że plan zamówień to wartości planowane gdzie plan jest opracowywany na dany rok budżetowy co do wysokości posiadanych środków finansowych, z kolei dla obliczenia wartości szacunkowej w myśl ustawy PZP są określne rygory czasowe i metodyka.
Wszystko zależy od reguł ustalonych u Zamawiającego, obecnie kwestie planowania zamówień nie zostały w żadnych przepisach prawa unormowane, w perspektywie w minimalnej części będą m.in. nowelizacja ustawy PZP. Wskazuję jednak, że plan zamówień publicznych jest jeden - następne stanowią korekty lub po prostu aktualizacje na bazie tego co już funkcjonuje i jest realizowane. Jeżeli Zamawiający przyjął formę aktualizacji to w przypadku zamówień już zrealizowanych wskazałabym wartości wynikające z umów (czyli już nie planistyczne) o statusie \"zamkniętym\". Ma to swoje konsekwencje do dalszego doplanowywania m.in. nowych potrzeb dotychczas niedookreślonych, nieplanowanych lub oszczędności czyli konieczność ustalania tzw. nowego stanu faktycznego, który w swej wartości nie koniecznie musi być zsumowany z potrzebami już zrealizowanymi dla oceny jakie przepisy PZP Zamawiający będzie musiał zastosować. Warto wspomnieć, że plan zamówień to wartości planowane gdzie plan jest opracowywany na dany rok budżetowy co do wysokości posiadanych środków finansowych, z kolei dla obliczenia wartości szacunkowej w myśl ustawy PZP są określne rygory czasowe i metodyka.
1
2016-06-06 20:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy