Forum


Powrót Termin związania ofertą

W.

Wojciech .....

0

Zwracam się z uprzejmą prośbą do uczestników forum pomoc w kwestii przedłużenia terminu związania ofertą (przetarg nieograniczony).
Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło dnia 8.12.16 r., jak wskazuje orzecznictwo dzień ten należy liczyć jak początek biegu terminu związania ofertą. W takim przypadku ostatni dzień mijał 5 stycznia 2017 r.
W związku tym, iż postępowania współfinansowane z projektów europejskich podlegają weryfikacji w trybie ex ante także po wyborze oferty, Wykonawca (wyłoniony dnia 30.12.2016 r.) poinformowany o tym fakcie, złożył wniosek 4 stycznia, w którym napisał że przedłuża termin związania ofertą o kolejne 30 dni licząc od dnia 8 stycznia.
Moje pytanie brzmi: Czy jest to prawidłowe sformułowanie, mając na uwadze fakt iż sam Wykonawca może określić termin do kiedy jest związany ofertą?
Druga kwestia, dotyczy określenia ostatecznego terminu związania ofertą w tej sytuacji. Czy termin należy liczyć od daty, którą Wykonawca wskazał we wniosku czyli od 8 stycznia czy od daty 4 stycznia w którym wpłynęło pismo ?
Uprzejmie proszę o opinie, pozdrawiam
Zwracam się z uprzejmą prośbą do uczestników forum pomoc w kwestii przedłużenia terminu związania ofertą (przetarg nieograniczony). Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło dnia 8.12.16 r., jak wskazuje orzecznictwo dzień ten należy liczyć jak początek biegu terminu związania ofertą. W takim przypadku ostatni dzień mijał 5 stycznia 2017 r. W związku tym, iż postępowania współfinansowane z projektów europejskich podlegają weryfikacji w trybie ex ante także po wyborze oferty, Wykonawca (wyłoniony dnia 30.12.2016 r.) poinformowany o tym fakcie, złożył wniosek 4 stycznia, w którym napisał że przedłuża termin związania ofertą o kolejne 30 dni licząc od dnia 8 stycznia. Moje pytanie brzmi: Czy jest to prawidłowe sformułowanie, mając na uwadze fakt iż sam Wykonawca może określić termin do kiedy jest związany ofertą? Druga kwestia, dotyczy określenia ostatecznego terminu związania ofertą w tej sytuacji. Czy termin należy liczyć od daty, którą Wykonawca wskazał we wniosku czyli od 8 stycznia czy od daty 4 stycznia w którym wpłynęło pismo ? Uprzejmie proszę o opinie, pozdrawiam
1
2017-02-01 12:05 0

A.

Anna .....

26

Termin związania upłynął 6 stycznia 2017 r. (piątek - święto).
Najważniejsze pytanie, to w jakiej formie złożył wadium Wykonawca? Bo możliwe, że przedstawił gwarancję w której termin związania ofertą miał więcej niż 30 dni i przedłużył to tak, że zachował ciągłość wadium.
Termin związania upłynął 6 stycznia 2017 r. (piątek - święto). Najważniejsze pytanie, to w jakiej formie złożył wadium Wykonawca? Bo możliwe, że przedstawił gwarancję w której termin związania ofertą miał więcej niż 30 dni i przedłużył to tak, że zachował ciągłość wadium.
1
2017-02-01 12:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy