Forum


Powrót Plan zamówień publicznych - które podmioty nie są zobligowane do jego publikacji?

W.

Wojciech .....

0

Witam,
Czy Zmawiający będący wyłączeni na podstawie art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) są zobligowani do publikacji takich planów? (Chodzi mi o jednostki badawczo rozwojowe, które są podmiotami prawa publicznego)
Zgodnie z art. 13a ust. 1 : Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.
Ust. 3 tego artykułu stanowi, że: \"Zamawiający, inni niż wymienieni w ust. 1, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień\".
Witam, Czy Zmawiający będący wyłączeni na podstawie art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) są zobligowani do publikacji takich planów? (Chodzi mi o jednostki badawczo rozwojowe, które są podmiotami prawa publicznego) Zgodnie z art. 13a ust. 1 : Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Ust. 3 tego artykułu stanowi, że: \"Zamawiający, inni niż wymienieni w ust. 1, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień\".
1
2017-02-01 12:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy