Forum


Powrót Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym a nowe postępowanie - tryb?

M.

Mariusz .....

14

Witajcie Zamawiacze :)

Mam podpisaną umowę na usługi sprzątania na okres 12 miesięcy w trybie art. 10 ust. 1 PZP. Z racji bardzo nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę, chcę rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jednakże muszę zapewnić sobie płynność wykonywania wspomnianych usług w obiektach. I teraz mam dylemat jaką drogę wybrać, żeby jak najmniej narazić się na ewentualne zastrzeżenia w przypadku kontroli, bo mam świadomość, że żadne z branych pod uwagę rozwiązań nie jest idealne.

* Opcja nr 1: Zrobić nowe postępowanie zgodnie ze sztuką, czyli wartość szacunkowa wskazuje na postępowanie wg trybu w PZP, a na okres przejściowy zatrudnić osoby fizyczne na podstawie umowy cywilno-prawnej? Tylko tutaj utrudnieniem jest jeszcze konieczność wyposażenia ww. osób w sprzęt niezbędny do wykonywania usług.

* Opcja nr 2: Z racji małego budżetu przyjąć założenie, że nowa umowa byłaby tylko do końca bieżącego roku i pod tym kątem oszacować wartość, która pozwoli mi na procedurę poza ustawą, czyli wg instrukcji wewnętrznej - opcja ta pozwoliłaby na wybranie nowego Wykonawcy i dopiero po "przygotowaniu gruntu" zerwać umowę z dotychczasowym.

* Opcja nr 3 - szacowanie jak w opcji nr 2, ale postępowanie w trybie ustawy PZP ale z wolnej ręki, czyli również szybkie ruchy mające na celu wybranie nowego wykonawcy, aby przetrwać jakoś do końca bieżącego roku i utrzymać względny poziom czystości w obiektach.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie, a jeśli jakiś szczegół pominąłem to oczywiście dopiszę :)
Witajcie Zamawiacze :) Mam podpisaną umowę na usługi sprzątania na okres 12 miesięcy w trybie art. 10 ust. 1 PZP. Z racji bardzo nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę, chcę rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jednakże muszę zapewnić sobie płynność wykonywania wspomnianych usług w obiektach. I teraz mam dylemat jaką drogę wybrać, żeby jak najmniej narazić się na ewentualne zastrzeżenia w przypadku kontroli, bo mam świadomość, że żadne z branych pod uwagę rozwiązań nie jest idealne. * Opcja nr 1: Zrobić nowe postępowanie zgodnie ze sztuką, czyli wartość szacunkowa wskazuje na postępowanie wg trybu w PZP, a na okres przejściowy zatrudnić osoby fizyczne na podstawie umowy cywilno-prawnej? Tylko tutaj utrudnieniem jest jeszcze konieczność wyposażenia ww. osób w sprzęt niezbędny do wykonywania usług. * Opcja nr 2: Z racji małego budżetu przyjąć założenie, że nowa umowa byłaby tylko do końca bieżącego roku i pod tym kątem oszacować wartość, która pozwoli mi na procedurę poza ustawą, czyli wg instrukcji wewnętrznej - opcja ta pozwoliłaby na wybranie nowego Wykonawcy i dopiero po "przygotowaniu gruntu" zerwać umowę z dotychczasowym. * Opcja nr 3 - szacowanie jak w opcji nr 2, ale postępowanie w trybie ustawy PZP ale z wolnej ręki, czyli również szybkie ruchy mające na celu wybranie nowego wykonawcy, aby przetrwać jakoś do końca bieżącego roku i utrzymać względny poziom czystości w obiektach. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie, a jeśli jakiś szczegół pominąłem to oczywiście dopiszę :)
0
2016-06-02 09:22 0

H.

Hanna .....

0

Ja bym szybko podpisała umowę np. z poprzednim Wykonawcą na okres około 1 do 2 miesięcy - czyli do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania. Jest to sytuacja awaryjna która nie może czekać. Równolegle należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z PZP.
Ja bym szybko podpisała umowę np. z poprzednim Wykonawcą na okres około 1 do 2 miesięcy - czyli do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania. Jest to sytuacja awaryjna która nie może czekać. Równolegle należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z PZP.
1
2016-06-02 13:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy