Forum


Powrót Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

MG

Monika Gibas

0

Zapytanie ofertowe z pominięciem ustawy pzp powołanie się na "Wytycze" wartość zamówienia powyżej 8 mln zł rozpisane jako "zapytanie ofertowe" - dlaczego? Poza tym brak jawności przy otwarciu ofert.
Zapytanie ofertowe z pominięciem ustawy pzp powołanie się na "Wytycze" wartość zamówienia powyżej 8 mln zł rozpisane jako "zapytanie ofertowe" - dlaczego? Poza tym brak jawności przy otwarciu ofert.
0
2017-02-01 19:22 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Może postępowanie dotyczy jakiegoś wyłączenia z ustawy Pzp? Jaki jest przedmiot tego postępowania i ewentualnie kto je prowadzi?
Może postępowanie dotyczy jakiegoś wyłączenia z ustawy Pzp? Jaki jest przedmiot tego postępowania i ewentualnie kto je prowadzi?
1
2017-02-02 05:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy