Forum


Powrót uzupełnienie dokumentów

G.

Grażyna .....

1

art. 26 pozwala zamawiającemu na wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.
Kiedy wzywamy z art. 26 ust. 1
kiedy wzywamy z art. 26 ust.2f, skoro 26.3 jest jednorazowym wezwaniem
kiedy wzywamy z art. 26. ust. 3
art. 26 pozwala zamawiającemu na wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Kiedy wzywamy z art. 26 ust. 1 kiedy wzywamy z art. 26 ust.2f, skoro 26.3 jest jednorazowym wezwaniem kiedy wzywamy z art. 26. ust. 3
1
2017-02-02 10:29 0

R.

Robert .....

12

Według Mnie to z art.26 wynika:
1 - kiedy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
2 - kiedy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( z uwagą, że może wezwać a nie musi),
art 26 ust 2f - jeżeli tego nie zrobił wcześniej to może na każdym etapie wezwać do złożenia,
3 - kiedy nie zostały złożone dokumenty z art. 25a ust. 1 oraz 25 ust 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania - z uwagą na słowo niezbędne.
Według Mnie to z art.26 wynika: 1 - kiedy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 2 - kiedy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( z uwagą, że może wezwać a nie musi), art 26 ust 2f - jeżeli tego nie zrobił wcześniej to może na każdym etapie wezwać do złożenia, 3 - kiedy nie zostały złożone dokumenty z art. 25a ust. 1 oraz 25 ust 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania - z uwagą na słowo niezbędne.
1
2017-02-02 10:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy