Forum


Powrót zatrudnienie na umowe o pracę

G.

Grażyna .....

1

Jakich dokumentów można żądać na potwierdzenie, że Wykonawca zatrudnia osoby na umowę o pracę.
Jakich dokumentów można żądać na potwierdzenie, że Wykonawca zatrudnia osoby na umowę o pracę.
1
2017-02-02 10:52 0

R.

Robert .....

12

Według Mnie to po prostu oświadczenia, że będzie zatrudniać osobę na podstawie umowy o pracę podczas realizacji zamówienia a np. wraz z fakturą na żądanie zamawiającego dostarczy:
- kopię druku RCA dla tej osoby - w poz. III.B.01 kod tytułu ubezpieczenia 01.10 mówi o tym, że pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu - czyli jest zatrudniony na umowę o pracę, bądź
- kopię umowy miedzy wykonawcą a daną osobą ( oczywiście tylko część tej umowy, czyli między kim a kim została zawarta umowa, na jaki okres oraz podpisy)
Według Mnie to po prostu oświadczenia, że będzie zatrudniać osobę na podstawie umowy o pracę podczas realizacji zamówienia a np. wraz z fakturą na żądanie zamawiającego dostarczy: - kopię druku RCA dla tej osoby - w poz. III.B.01 kod tytułu ubezpieczenia 01.10 mówi o tym, że pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu - czyli jest zatrudniony na umowę o pracę, bądź - kopię umowy miedzy wykonawcą a daną osobą ( oczywiście tylko część tej umowy, czyli między kim a kim została zawarta umowa, na jaki okres oraz podpisy)
1
2017-02-02 11:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy