Forum


Powrót Zmiana formy wniesionego wadium w trakcie postępowania

A.

Alicja .....

47

W trakcie prowadzonego postępowania (po złożeniu ofert) wykonawca złożył wniosek o zmianę formy wniesionego wadium - z pieniądza na poręczenie. I tu pojawił się dylemat ponieważ ustawa pzp tego nie reguluje i występują sprzeczne stanowiska. W lex jest opinia, że taka czynność jest niedopuszczalna natomiast wg komentarza J. Pieroga (wydawnictwo Beck) jest to dopuszczalne. Również wg wyroku KIO/UZP 115/09 taka sytuacja jest dopuszczalna. Czy ktoś zna może jakieś nowsze orzecznictwo (stanowisko) w tym zakresie?
W trakcie prowadzonego postępowania (po złożeniu ofert) wykonawca złożył wniosek o zmianę formy wniesionego wadium - z pieniądza na poręczenie. I tu pojawił się dylemat ponieważ ustawa pzp tego nie reguluje i występują sprzeczne stanowiska. W lex jest opinia, że taka czynność jest niedopuszczalna natomiast wg komentarza J. Pieroga (wydawnictwo Beck) jest to dopuszczalne. Również wg wyroku KIO/UZP 115/09 taka sytuacja jest dopuszczalna. Czy ktoś zna może jakieś nowsze orzecznictwo (stanowisko) w tym zakresie?
0
2016-06-02 10:40 0

B.

Bartłomiej .....

0

W myśl sentencji "Nullum crimen sine lege" - co nie zostało zabronione, jest dozwolone ;)
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium do postępowania w celu zabezpieczenia swoich interesów. Innymi słowy, zamawiający chce mieć pewność, że prowadzone przezeń postępowanie sfinalizowane zostanie podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu.
Jak Pani pisze, ustawa PZP nie reguluje tego zagadnienia, nie zakazuje zatem zmiany formy wadium, w jakiej zostało ono wniesione w trakcie postępowania, pod warunkiem, że zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia, zaś nowe wadium spełnia wymagania określone w specyfikacji.
Ustawa PZP w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 określa również formy wniesienia wadium, które może być złożone w jednej lub kilku postaciach, co oznacza, że wykonawca może dokonywać różnych kombinacji opcji określonych w cyt. przepisie.
Niestety, nie spotkałem się z nowszym orzecznictwem w przedmiotowym temacie.
W myśl sentencji "Nullum crimen sine lege" - co nie zostało zabronione, jest dozwolone ;) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium do postępowania w celu zabezpieczenia swoich interesów. Innymi słowy, zamawiający chce mieć pewność, że prowadzone przezeń postępowanie sfinalizowane zostanie podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu. Jak Pani pisze, ustawa PZP nie reguluje tego zagadnienia, nie zakazuje zatem zmiany formy wadium, w jakiej zostało ono wniesione w trakcie postępowania, pod warunkiem, że zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia, zaś nowe wadium spełnia wymagania określone w specyfikacji. Ustawa PZP w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 określa również formy wniesienia wadium, które może być złożone w jednej lub kilku postaciach, co oznacza, że wykonawca może dokonywać różnych kombinacji opcji określonych w cyt. przepisie. Niestety, nie spotkałem się z nowszym orzecznictwem w przedmiotowym temacie.
1
2016-06-02 12:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy