Forum


Powrót Zmiany we wzorze umowy

W.

Wojciech .....

0

Witam,
W związku z tym, że temat chyba nie był poruszany na forum, chciałem zapytać użytkowników o zdanie w spr. dokonywania nieistotnych zmian we wzorze umowy po wyborze Wykonawcy, ale przed jej podpisaniem.

Chodzi o to czy kolidujące ze sobą zapisy np. w jednym z pkt umowy Zamawiający wskazał, że wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek wykonawcy, w drugim natomiast że zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany we fakturze VAT. Czy można zmienić ( usunąć zapis) przed zawarciem umowy? Czy taka zmiana wymaga formy aneksu ?
Uprzejmie proszę o opinie.
Witam, W związku z tym, że temat chyba nie był poruszany na forum, chciałem zapytać użytkowników o zdanie w spr. dokonywania nieistotnych zmian we wzorze umowy po wyborze Wykonawcy, ale przed jej podpisaniem. Chodzi o to czy kolidujące ze sobą zapisy np. w jednym z pkt umowy Zamawiający wskazał, że wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek wykonawcy, w drugim natomiast że zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany we fakturze VAT. Czy można zmienić ( usunąć zapis) przed zawarciem umowy? Czy taka zmiana wymaga formy aneksu ? Uprzejmie proszę o opinie.
1
2017-02-02 12:02 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 509

Jesli zmiana jest nieistotna to można ją wprowadzić zarówno po podpisaniu umowy jak i przed. Kiedyś miałam błędną datę roku zapisaną we wzorze znajdującym się w siwz , oczywiście też ją zmieniłam na prawidłową przy podpisaniu umowy. Nie można unieważnić postępowania z takiego powodu.
Zmianę wprowadzamy bez aneksu. Aneksować można istniejąca umowę, a nie przyszłą.
Jesli zmiana jest nieistotna to można ją wprowadzić zarówno po podpisaniu umowy jak i przed. Kiedyś miałam błędną datę roku zapisaną we wzorze znajdującym się w siwz , oczywiście też ją zmieniłam na prawidłową przy podpisaniu umowy. Nie można unieważnić postępowania z takiego powodu. Zmianę wprowadzamy bez aneksu. Aneksować można istniejąca umowę, a nie przyszłą.
1
2017-02-02 14:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy