Forum


Powrót wadium wpłacone gotówka

K.

Katarzyna .....

0

wykonawca wniósł wadium nie przelewem tylko gotówką w kasie.
odrzuciliśmy ofertę na podstawie art89 ust 1 pkt 7b
mamy odwołanie:(
czy postąpiliśmy słusznie czy szybciutko powtórzyć czynność i \"przywrócić\" ofertę?
wykonawca wniósł wadium nie przelewem tylko gotówką w kasie. odrzuciliśmy ofertę na podstawie art89 ust 1 pkt 7b mamy odwołanie:( czy postąpiliśmy słusznie czy szybciutko powtórzyć czynność i \"przywrócić\" ofertę?
1
2017-02-02 13:35 0

R.

Robert .....

12

Wydaje Mi się, że słusznie,
Art. 45.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Art. 45. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
Oraz po nowelizacji:
Art. 89.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
Wcześniej nie było art 89 ust 1 pkt 7b to może nie ma zaktualizowanych danych:)
Wydaje Mi się, że słusznie, Art. 45.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Art. 45. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Oraz po nowelizacji: Art. 89.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; Wcześniej nie było art 89 ust 1 pkt 7b to może nie ma zaktualizowanych danych:)
1
2017-02-02 13:49 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy