Forum


Powrót zamówienia publiczne na przebudowę drogi

K.

Kinga .....

0

Słuchajcie, mam w planie przewidziane 4 zadania na przebudowę drogi polegającą na tych samych robotach jednak każda droga znajduje się w innej gminie. Moje pytanie brzmi czy sumować wartość tych zamówień czy każde to osobne postępowanie. Tożsamość podmiotowa i czasowa jest na pewno. Kwestia tożsamości przedmiotowej. Wykonanie tych samych prac jednak w innych miejscach.
Słuchajcie, mam w planie przewidziane 4 zadania na przebudowę drogi polegającą na tych samych robotach jednak każda droga znajduje się w innej gminie. Moje pytanie brzmi czy sumować wartość tych zamówień czy każde to osobne postępowanie. Tożsamość podmiotowa i czasowa jest na pewno. Kwestia tożsamości przedmiotowej. Wykonanie tych samych prac jednak w innych miejscach.
1
2017-02-03 10:11 0

A.

Alicja .....

47

Aby nikt się nie czepiał najbezpieczniej wartość szacunkową ustalić dla czterech zadań łącznie i od tego będzie uzależniona procedura. Jeżeli wartość szacunkowa będzie powyżej równowartości 30000 EUR to można wszcząć jedno postępowanie z dopuszczeniem składania ofert częściowych albo można wszcząć oddzielne postępowania na każdą drogę (oczywiście mogą być dwa, trzy postępowania, ale to już zależy od zamawiającego).
Aby nikt się nie czepiał najbezpieczniej wartość szacunkową ustalić dla czterech zadań łącznie i od tego będzie uzależniona procedura. Jeżeli wartość szacunkowa będzie powyżej równowartości 30000 EUR to można wszcząć jedno postępowanie z dopuszczeniem składania ofert częściowych albo można wszcząć oddzielne postępowania na każdą drogę (oczywiście mogą być dwa, trzy postępowania, ale to już zależy od zamawiającego).
1
2017-02-03 10:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy