Forum


Powrót zmiana umowy w formie pisemnej. Czy to samo co wprowadzenie aneksu?

A.

Anna .....

Fachowiec 131

co to znaczy, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej? Czy jest to samo= co wymaga wprowadzenia aneksu do umowy? Wolna ręka negocjuje warunki umowy z wykonawcą. Ja chcę , żeby w umowie był zapis: Strony przewidują możliwość zmiany umowy w formie pisemnego aneksu, w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Natomiast wykonawca w przesłanej umowie ujął taki zapis: Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadku: zmiany cen jednostkowych w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT w okresie realizacji umowy. Zmiana może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy i będzie mogła być wprowadzona za zgodą zamawiającego\"
co to znaczy, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej? Czy jest to samo= co wymaga wprowadzenia aneksu do umowy? Wolna ręka negocjuje warunki umowy z wykonawcą. Ja chcę , żeby w umowie był zapis: Strony przewidują możliwość zmiany umowy w formie pisemnego aneksu, w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Natomiast wykonawca w przesłanej umowie ujął taki zapis: Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadku: zmiany cen jednostkowych w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT w okresie realizacji umowy. Zmiana może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy i będzie mogła być wprowadzona za zgodą zamawiającego\"
1
2017-02-05 18:03 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zmiana umowy o zamówienie publicznej może być dokonana w formie aneksu istniejącej umowy (a nie np poprzez wprowadzenie nowej umowy.) A ponieważ umowy muszą zachowywać formę pisemną - to i zmiany też muszą być w formie pisemnej. Wniosek: zmiana umowy =aneks do umowy=forma pisemna.
Zmiana umowy o zamówienie publicznej może być dokonana w formie aneksu istniejącej umowy (a nie np poprzez wprowadzenie nowej umowy.) A ponieważ umowy muszą zachowywać formę pisemną - to i zmiany też muszą być w formie pisemnej. Wniosek: zmiana umowy =aneks do umowy=forma pisemna.
1
2017-02-06 09:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy