Forum


Powrót Traktowanie zamówień jednej jednostki organizacynej

K.

Krzysztof .....

0

Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące traktowania zamówień publicznych w ramach jednej jednostki organizacyjnej firmy (Oddział w danym mieście).

W ramach jednego Oddziału firmy w danym mieście, realizowane są remonty w kilku budynkach (o różnych adresach, będących odrębnymi jednostkami, obsługujących różne rejony działania). Czy należy sumować wszystkie roboty, w celu stosowania przepisów ustawy, czy każdy obiekt można potraktować oddzielnie? Wykonywane prace mają podobny charakter (roboty budowlane).
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące traktowania zamówień publicznych w ramach jednej jednostki organizacyjnej firmy (Oddział w danym mieście). W ramach jednego Oddziału firmy w danym mieście, realizowane są remonty w kilku budynkach (o różnych adresach, będących odrębnymi jednostkami, obsługujących różne rejony działania). Czy należy sumować wszystkie roboty, w celu stosowania przepisów ustawy, czy każdy obiekt można potraktować oddzielnie? Wykonywane prace mają podobny charakter (roboty budowlane).
1
2016-06-03 06:07 0

H.

Hanna .....

0

Moim zdaniem każdy obiekt można szacować osobno. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane", czytamy, iż w "orzecznictwie ETS (obecnie TSUE) istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych. Obiektem może być zatem przykładowo określony budynek spełniający funkcję teatru, pływalni lub inna budowla typu most czy tunel. Jednocześnie, za obiekt budowlany w rozumieniu nowej definicji uznany zostanie także zespół czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną, np. zespół rekreacyjno – wypoczynkowy, w ramach którego funkcjonować będą odrębne budynki pływalni, siłowni, sali gimnastycznej, spa, korty tenisowe, parkingi itp. Wobec powyższego szacując wartość robót budowlanych, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet jeżeli roboty te odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie".
Moim zdaniem każdy obiekt można szacować osobno. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane", czytamy, iż w "orzecznictwie ETS (obecnie TSUE) istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych. Obiektem może być zatem przykładowo określony budynek spełniający funkcję teatru, pływalni lub inna budowla typu most czy tunel. Jednocześnie, za obiekt budowlany w rozumieniu nowej definicji uznany zostanie także zespół czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną, np. zespół rekreacyjno – wypoczynkowy, w ramach którego funkcjonować będą odrębne budynki pływalni, siłowni, sali gimnastycznej, spa, korty tenisowe, parkingi itp. Wobec powyższego szacując wartość robót budowlanych, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet jeżeli roboty te odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie".
1
2016-06-03 09:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy