Forum


Powrót zamówienie z wolnej reki po nowelizacji

A.

Anna .....

30

Witam,
chciałam się spytać, gdy zamówienie z art.67 ust.1 pkt.5 było udzielone po 28 lipca 2016r. to czy Zamawiający miał obowiązek zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na BIP???
Witam, chciałam się spytać, gdy zamówienie z art.67 ust.1 pkt.5 było udzielone po 28 lipca 2016r. to czy Zamawiający miał obowiązek zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na BIP???
1
2017-02-06 14:00 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp określający do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej tzw. zamówienia dodatkowe w trybie z wolnej ręki został uchylony. Jak sądzę podstawą zamówienia z wolnej ręki na zamówienia dodatkowe był zatem przepisy intertemporalne.
W aktualnym brzmieniu Pzp informację o udzieleniu zamówienie na stronie BIP a jeśli nie ma takiej strony na własnej stronie internetowej jeśli postępowanie z wolnej ręki było przeprowadzone w oparciu o przepisy zawarte w ust1 pkt 12-15
Art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp określający do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej tzw. zamówienia dodatkowe w trybie z wolnej ręki został uchylony. Jak sądzę podstawą zamówienia z wolnej ręki na zamówienia dodatkowe był zatem przepisy intertemporalne. W aktualnym brzmieniu Pzp informację o udzieleniu zamówienie na stronie BIP a jeśli nie ma takiej strony na własnej stronie internetowej jeśli postępowanie z wolnej ręki było przeprowadzone w oparciu o przepisy zawarte w ust1 pkt 12-15
1
2017-02-07 05:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy