Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki a zamówienia uzupełniające

B.

Bartłomiej .....

0

Zamawiający ogłosił 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług. W treści ogłoszenia i SIWZ zamawiający przewidywał możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W prowadzonych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego zamawiający zamierza skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Pytanie brzmi, czy prowadząc postępowanie w tym trybie można również przewidzieć udzielenie zmówień uzupełniających? Jeżeli tak, to czy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP?
Zamawiający ogłosił 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług. W treści ogłoszenia i SIWZ zamawiający przewidywał możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W prowadzonych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego zamawiający zamierza skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Pytanie brzmi, czy prowadząc postępowanie w tym trybie można również przewidzieć udzielenie zmówień uzupełniających? Jeżeli tak, to czy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP?
1
2017-02-07 09:14 0

A.

Agnieszka .....

58

zamówienie podobne z wolnej ręki musi być przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu a w wolnej ręce która teraz robisz nie ma ogłoszenia o zamówieniu
zamówienie podobne z wolnej ręki musi być przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu a w wolnej ręce która teraz robisz nie ma ogłoszenia o zamówieniu
0
2017-02-07 10:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy