Forum


Powrót Dokumenty dodatkowe w ofercie

R.

Robert .....

12

Ekspert z Apex na szkoleniu nadmieniał, że dodatkowe dokumenty w ofercie, które Zamawiający nie wymagał, można traktować jako puste kartki - jeżeli wykonawca nie przedstawi np. wykazu tych dokumentów ( Szkolenie 7 głównych błędów).
Pytanie 1:
Jak w ogóle to się ma do wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. (KIO/UZP 8/10; KIO/UZP 19/10)„Zamawiający musi ocenić pełną treść oferty, czyli wszystkie jej elementy. Każdy dokument czy też każde oświadczenie włączone do oferty przez wykonawcę składa się na oświadczenie woli, jakim jest oferta, niezależnie od tego, czy był to dokument czy oświadczenie wymagane.\\\" „Zamawiający nie może arbitralnie wybierać elementów oferty, które są dla niego wiążące.\\\"
( wyrok znalazłem dopiero po szkoleniu niestety)
Ostatecznie brać pod uwagę dodatkowe dokumenty czy traktować jako puste kartki? np zestawienie produktów równoważnych wykonawcy art. 30 ust 5
Ekspert z Apex na szkoleniu nadmieniał, że dodatkowe dokumenty w ofercie, które Zamawiający nie wymagał, można traktować jako puste kartki - jeżeli wykonawca nie przedstawi np. wykazu tych dokumentów ( Szkolenie 7 głównych błędów). Pytanie 1: Jak w ogóle to się ma do wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. (KIO/UZP 8/10; KIO/UZP 19/10)„Zamawiający musi ocenić pełną treść oferty, czyli wszystkie jej elementy. Każdy dokument czy też każde oświadczenie włączone do oferty przez wykonawcę składa się na oświadczenie woli, jakim jest oferta, niezależnie od tego, czy był to dokument czy oświadczenie wymagane.\\\" „Zamawiający nie może arbitralnie wybierać elementów oferty, które są dla niego wiążące.\\\" ( wyrok znalazłem dopiero po szkoleniu niestety) Ostatecznie brać pod uwagę dodatkowe dokumenty czy traktować jako puste kartki? np zestawienie produktów równoważnych wykonawcy art. 30 ust 5
1
2017-02-07 10:31 0

A.

Anna .....

26

Po nowelizacji, wyrok stracił ważność.


Polecam lekturę wyroku KIO 2146/16 gdzie Izba rozstrzygnęła, czy zamawiający - w celu weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 - może oprzeć się na dokumentach załączonych przez wykonawcę do oferty.
Moim zdaniem jeżeli dokumenty są ok to nie musisz korzystać z art. 26 ust. 1 lub 2. Natomiast jeśli nie jest ok, to zawsze musisz skorzystać najpierw z art. 26 ust. 1 lub 2 a następnie z art. 26 ust. 3.
Badasz oczywiście te dokumenty jak przyjdzie odpowiednia pora. Więc jeśli nawet coś w wykazie nie gra, to dopóki to nie jest najwyżej oceniony, to go nie ruszasz.
Po nowelizacji, wyrok stracił ważność. Polecam lekturę wyroku KIO 2146/16 gdzie Izba rozstrzygnęła, czy zamawiający - w celu weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 - może oprzeć się na dokumentach załączonych przez wykonawcę do oferty. Moim zdaniem jeżeli dokumenty są ok to nie musisz korzystać z art. 26 ust. 1 lub 2. Natomiast jeśli nie jest ok, to zawsze musisz skorzystać najpierw z art. 26 ust. 1 lub 2 a następnie z art. 26 ust. 3. Badasz oczywiście te dokumenty jak przyjdzie odpowiednia pora. Więc jeśli nawet coś w wykazie nie gra, to dopóki to nie jest najwyżej oceniony, to go nie ruszasz.
1
2017-02-07 12:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy