Forum


Powrót Art 4 ust 8 a Art. 93 ust. 2

R.

Robert .....

12

Może dla niektórych jest to dość jasne ale mam takie pytanie:
Jeżeli jest zapytanie ofertowe poniżej 30 tys, to czy należny unieważnić postępowanie, jak nie złożono 2 ofert niepodlegających wykluczeniu - Art 93 ust 1 pkt 2 czy tutaj patrzymy na Art 4 ust 8 i nie stosować ustawy?
Art 4 ust 8 Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Art. 93 ust 1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
Może dla niektórych jest to dość jasne ale mam takie pytanie: Jeżeli jest zapytanie ofertowe poniżej 30 tys, to czy należny unieważnić postępowanie, jak nie złożono 2 ofert niepodlegających wykluczeniu - Art 93 ust 1 pkt 2 czy tutaj patrzymy na Art 4 ust 8 i nie stosować ustawy? Art 4 ust 8 Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Art. 93 ust 1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
1
2017-02-07 11:21 0

A.

Agnieszka .....

67

zapytanie o cenę z ustawy nie równa się zapytaniu ofertowemu z poza ustawy i teraz zależy co sobie napisałeś w regulaminie
zapytanie o cenę z ustawy nie równa się zapytaniu ofertowemu z poza ustawy i teraz zależy co sobie napisałeś w regulaminie
0
2017-02-07 12:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy