Forum


Powrót zobowiązanie podmiotu trzeciego

G.

Gabriela .....

3

Pisemne zobowiązanie podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 2 wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, czy do oferty?
Pisemne zobowiązanie podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 2 wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, czy do oferty?
0
2017-02-07 13:01 0

A.

Anna .....

6

do oferty. Poniżej link do opinii UZP.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/czy-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego-powinno-zostac-zalaczone-do-oferty-lub-wniosku-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu,-czy-tez-powinno-zostac-zlozone-w-trybie-procedury-wynikajacej-z-art.-26-ust.-1-i-2-ustawy-pzp
do oferty. Poniżej link do opinii UZP. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/czy-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego-powinno-zostac-zalaczone-do-oferty-lub-wniosku-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu,-czy-tez-powinno-zostac-zlozone-w-trybie-procedury-wynikajacej-z-art.-26-ust.-1-i-2-ustawy-pzp
1
2017-02-07 13:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy