Forum


Powrót Art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

HS

Hanna Sobkowiak

0

W jaki sposób należy oszacować wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych? Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp całkowita wartość tego zamówienia musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
Czy wystarczy przewidzieć, że zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmie swym zakresem maksymalnie 50% zamówienia podstawowego i w związku z tym do wartości zamówienia podstawowego dodać 50%?
W jaki sposób należy oszacować wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych? Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp całkowita wartość tego zamówienia musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Czy wystarczy przewidzieć, że zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmie swym zakresem maksymalnie 50% zamówienia podstawowego i w związku z tym do wartości zamówienia podstawowego dodać 50%?
0
2017-02-07 13:36 0

A.

Anna .....

26

Ja przewiduję % zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6. Obecny przepis nie ma ograniczeń procentowych i możesz przewidzieć ich nawet 200%.
Ja przewiduję % zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6. Obecny przepis nie ma ograniczeń procentowych i możesz przewidzieć ich nawet 200%.
1
2017-02-08 06:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy