Forum


Powrót procedura odwrócona a klasyczna

G.

Gabriela .....

3

Bardzo proszę o pomoc czy dobrze interpretuję przepis. Czy tylko w procedurze odwróconej zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a dopiero później wezwać do złożenia dokumentów w mysl art. 26 tylko przez wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza?
Natomiast jeżeli zamawiający nie przewidział procedury odwróconej, to do oferty wymaga jednocześnie oprócz oświadczenia zgodnie z art. 25a również określonych (jeżeli wymagał) dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 od wszystkich wykonawców? I wówczas jeżeli którykolwiek nie złożył jakiegokolwiek dokumentu wzywa do uzupełnienia ale nie z art. 26 ust. 2 tylko z art. np. 26 ust. 3?
Bardzo proszę o pomoc czy dobrze interpretuję przepis. Czy tylko w procedurze odwróconej zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a dopiero później wezwać do złożenia dokumentów w mysl art. 26 tylko przez wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza? Natomiast jeżeli zamawiający nie przewidział procedury odwróconej, to do oferty wymaga jednocześnie oprócz oświadczenia zgodnie z art. 25a również określonych (jeżeli wymagał) dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 od wszystkich wykonawców? I wówczas jeżeli którykolwiek nie złożył jakiegokolwiek dokumentu wzywa do uzupełnienia ale nie z art. 26 ust. 2 tylko z art. np. 26 ust. 3?
0
2017-02-09 07:48 0

A.

Agnieszka .....

69

w klasycznej też składają jedz tylko i badasz wszystkie jedz jeżeli ktos nie dał jedz to wzywasz z 26 ust 3 ale kwity typu zus us krk wykazy bierzesz tylko od najlepszego nie ma odnosnika w 26 1 czy 2 że to jest tylko do odwróconej
w klasycznej też składają jedz tylko i badasz wszystkie jedz jeżeli ktos nie dał jedz to wzywasz z 26 ust 3 ale kwity typu zus us krk wykazy bierzesz tylko od najlepszego nie ma odnosnika w 26 1 czy 2 że to jest tylko do odwróconej
0
2017-02-09 08:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy