Forum


Powrót art. 180 ust. 2 pkt 5 - odwołanie na opis przedmiotu zamówienia

G.

Grażyna .....

0

Zamawiający opublikował SIWZ wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. W terminie określonym ustawą wpłynęły do niego pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ oraz prośba o dopuszczenie preparatu o innych parametrach niż wymagane. Zamawiający wyjaśnił treść SIWZ i jednocześnie nie wyraził zgody na zaoferowanie w postępowaniu innego preparatu tłumacząc, że nie spełnia on wymagań co do składu, spektrum działania itp. Tym samym nie zmodyfikował treści SIWZ, więc opis przedmiotu zamówienia pozostał bez zmian. W międzyczasie upłynął już termin na wniesienie odwołania zgodnie z przywołanym art. 180 ust. 2 pkt 5 czyli na opis przedmiotu zamówienia.<br>Zamawiający przesłał i opublikował wyjaśnienie SIWZ. Czy należy uznać, że termin na wniesienie odwołania na opis przedmiotu zamówienia już minął, czy "bać się" jeszcze do upływu termin określonego w art. 182 ust. 1 pkt 2 mówiącym ze odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia? Zaznaczam, że opis przedmiotu zamówienia nie uległ zmianie, brzmi jak opublikowano na stronie w dniu ogłoszenia postępowania... Pozdrawiam.
Zamawiający opublikował SIWZ wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. W terminie określonym ustawą wpłynęły do niego pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ oraz prośba o dopuszczenie preparatu o innych parametrach niż wymagane. Zamawiający wyjaśnił treść SIWZ i jednocześnie nie wyraził zgody na zaoferowanie w postępowaniu innego preparatu tłumacząc, że nie spełnia on wymagań co do składu, spektrum działania itp. Tym samym nie zmodyfikował treści SIWZ, więc opis przedmiotu zamówienia pozostał bez zmian. W międzyczasie upłynął już termin na wniesienie odwołania zgodnie z przywołanym art. 180 ust. 2 pkt 5 czyli na opis przedmiotu zamówienia.<br>Zamawiający przesłał i opublikował wyjaśnienie SIWZ. Czy należy uznać, że termin na wniesienie odwołania na opis przedmiotu zamówienia już minął, czy "bać się" jeszcze do upływu termin określonego w art. 182 ust. 1 pkt 2 mówiącym ze odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia? Zaznaczam, że opis przedmiotu zamówienia nie uległ zmianie, brzmi jak opublikowano na stronie w dniu ogłoszenia postępowania... Pozdrawiam.
0
2017-02-09 09:51 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W mej ocenie odwołanie powinno byc nieskuteczne. Jeśli odwołanie wniósł na OPZ to miał na 5 dni, które minęły. Odpowiedż na pytania do siwz, które de facto pytaniami nie były a sugestią zmian siwz - to jest odrębna czynność zamawiającego. Gdybyście udzielając tej odpowiedzi naruszyli przepisy Pzp to miałby prawo na tą czynność wnieść odwołanie w przypadku progu unijnego i to nie w części merytorycznej tj oczekiwanej zmiany siwz. Trzeba również pamietać ,że nawet jeśli stronie nie przysługuje skuteczne odwołanie to ewentualne błędy w OPZ mogą rodzic dla zamawiającego inne negatywne konsekwencje.
W mej ocenie odwołanie powinno byc nieskuteczne. Jeśli odwołanie wniósł na OPZ to miał na 5 dni, które minęły. Odpowiedż na pytania do siwz, które de facto pytaniami nie były a sugestią zmian siwz - to jest odrębna czynność zamawiającego. Gdybyście udzielając tej odpowiedzi naruszyli przepisy Pzp to miałby prawo na tą czynność wnieść odwołanie w przypadku progu unijnego i to nie w części merytorycznej tj oczekiwanej zmiany siwz. Trzeba również pamietać ,że nawet jeśli stronie nie przysługuje skuteczne odwołanie to ewentualne błędy w OPZ mogą rodzic dla zamawiającego inne negatywne konsekwencje.
0
2017-02-09 14:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy