Forum


Powrót Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

WT

Walentyna Tararuj

20

W przetargu nieograniczonym na dostawę węgla złożono 2 oferty. Nie było wadium.<br>Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, wzywam następnego a ten też nie chce zawrzeć umowy bo zreflektował się, że dał za niską cenę.<br>Czy muszę ogłaszać następny przetarg ? chyba tak , ale jak zakończyć ten nie mogę unieważnić bo nie ma takiej przesłanki.<br>Może mieliście taki przypadek lub macie jakieś rozwiązania proszę.
W przetargu nieograniczonym na dostawę węgla złożono 2 oferty. Nie było wadium.<br>Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, wzywam następnego a ten też nie chce zawrzeć umowy bo zreflektował się, że dał za niską cenę.<br>Czy muszę ogłaszać następny przetarg ? chyba tak , ale jak zakończyć ten nie mogę unieważnić bo nie ma takiej przesłanki.<br>Może mieliście taki przypadek lub macie jakieś rozwiązania proszę.
0
2017-02-09 10:30 0

A.

Alicja .....

47

Na tym etapie nie ma już unieważnienia postępowania. Czy wykonawcom został wyznaczony termin zawarcia umowy i czy wykonawcy na piśmie odmówili podpisania umowy? Jeżeli tak, to w protokole z postępowania w pkt 22 można zamieścić informację, że nie zawarto umowy i dlaczego. Natomiast pisma wykonawców dołaczyć do protokołu jako załączniki. Natomiast jeżeli nie ma takich pism wykonawców, to trzeba sporządzić samemu notatkę służbową (opisac powody niezawarcia umowy) i dołączyć do protokołu. A nowe postępowanie i tak trzeba wszcząć.
Na tym etapie nie ma już unieważnienia postępowania. Czy wykonawcom został wyznaczony termin zawarcia umowy i czy wykonawcy na piśmie odmówili podpisania umowy? Jeżeli tak, to w protokole z postępowania w pkt 22 można zamieścić informację, że nie zawarto umowy i dlaczego. Natomiast pisma wykonawców dołaczyć do protokołu jako załączniki. Natomiast jeżeli nie ma takich pism wykonawców, to trzeba sporządzić samemu notatkę służbową (opisac powody niezawarcia umowy) i dołączyć do protokołu. A nowe postępowanie i tak trzeba wszcząć.
0
2017-02-09 12:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy