Forum


Powrót Unieważnienie postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP

W.

Wojciech .....

0

Witam, Uprzejmie proszę o pomoc/ opinie uczestników forum w sprawie unieważnienia postępowania, prowadzonego w trybie PN ( poniżej progów unijnych) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3).Czy Zamawiający wiedząc, iż nie będzie w stanie zwiększyć kwoty na realizację zamówienia musi czekać z unieważnieniem postępowania, aż Wykonawca ( była złożona tylko jedna oferta) złoży oświadczenie o grupie kapitałowej?Drugie pytanie czy Zamawiający powinien w sytuacji gdy w ofercie ( formularzu) brakuje wskazania nazwy podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć część zamówienia wezwać go do złożenia wyjaśnień , a kolejno unieważnić postępowanie z tego art. ? Pozdrawiam,
Witam, Uprzejmie proszę o pomoc/ opinie uczestników forum w sprawie unieważnienia postępowania, prowadzonego w trybie PN ( poniżej progów unijnych) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3).Czy Zamawiający wiedząc, iż nie będzie w stanie zwiększyć kwoty na realizację zamówienia musi czekać z unieważnieniem postępowania, aż Wykonawca ( była złożona tylko jedna oferta) złoży oświadczenie o grupie kapitałowej?Drugie pytanie czy Zamawiający powinien w sytuacji gdy w ofercie ( formularzu) brakuje wskazania nazwy podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć część zamówienia wezwać go do złożenia wyjaśnień , a kolejno unieważnić postępowanie z tego art. ? Pozdrawiam,
0
2017-02-09 14:13 0

A.

Anna .....

26

Witam. Nie trzeba czekać z unieważnieniem do czasu złożenia oświadczenia o gr. kapitałowej. Zwłaszcza gdy jest jedna oferta, to oświadczenie nie jest wymagane. Unieważniasz z uwagi na art. 93 ust. 1 pkt 4) - cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie badasz oferty i jej nie sprawdzasz.
Witam. Nie trzeba czekać z unieważnieniem do czasu złożenia oświadczenia o gr. kapitałowej. Zwłaszcza gdy jest jedna oferta, to oświadczenie nie jest wymagane. Unieważniasz z uwagi na art. 93 ust. 1 pkt 4) - cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie badasz oferty i jej nie sprawdzasz.
1
2017-02-09 15:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy