Forum


Powrót potwierdzenie otrzymania informacji

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Czy żądanie przez zamawiającego potwierdzenia faktu przesłania wiadomości jest po nowelizacji zasadne. Przepis art. 27 został usunięty z ustawy. Czy nadal zamawiający może żądać potwierdzenia? Jak to u Was jest w praktyce? Jaki ja będę miała dowód, jak mi nie potwierdzą i jak będę liczyła termin np. po wyborze naj. oferty?
Czy żądanie przez zamawiającego potwierdzenia faktu przesłania wiadomości jest po nowelizacji zasadne. Przepis art. 27 został usunięty z ustawy. Czy nadal zamawiający może żądać potwierdzenia? Jak to u Was jest w praktyce? Jaki ja będę miała dowód, jak mi nie potwierdzą i jak będę liczyła termin np. po wyborze naj. oferty?
0
2017-02-12 18:49 0

A.

Agnieszka .....

69

może jest to w ustawie o zmianie ustawy jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania;
może jest to w ustawie o zmianie ustawy jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
0
2017-02-13 09:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy