Forum


Powrót Wycofanie oferty po otwarciu ofert

A.

Adriana .....

0

Witam, mam taki problem. W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane złożono 2 oferty, w tym jedna o połowę niższa od drugiego Wykonawcy. Powodem tak niskiej ceny było to, iż Wykonawca nie uwzględnił poprawionego przedmiaru (zwiększającego zakres inwestycji), jaki Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej i tym samym zaproponował taką cenę. Po zamieszczeniu informacji na stronie intern. Zamawiającego, Wykonawca zadzwonił z zapytaniem, czy może wycofać ofertę (ponieważ wyliczeń dokonał na podstawie nieaktualnego przedmiaru) i czy otrzyma zwrot wadium? jak do tego podejść? Proszę o odpowiedż.
Witam, mam taki problem. W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane złożono 2 oferty, w tym jedna o połowę niższa od drugiego Wykonawcy. Powodem tak niskiej ceny było to, iż Wykonawca nie uwzględnił poprawionego przedmiaru (zwiększającego zakres inwestycji), jaki Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej i tym samym zaproponował taką cenę. Po zamieszczeniu informacji na stronie intern. Zamawiającego, Wykonawca zadzwonił z zapytaniem, czy może wycofać ofertę (ponieważ wyliczeń dokonał na podstawie nieaktualnego przedmiaru) i czy otrzyma zwrot wadium? jak do tego podejść? Proszę o odpowiedż.
0
2017-02-13 10:55 0

A.

Alicja .....

47

Po upływie terminu składania ofert, a zwłaszcza po ich otwarciu wykonawca nie może wycofać oferty. Prawdopodobnie będzie procedura wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Jeżeli wykonawca dobrze wyjaśni (udowodni wiarygodnie), że nie uwzględnił części robót to zamawiający ma obowiązek odrzucić taką ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 PZP. Podstawa do odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP. Wykonawca nie traci wówczas wadium.
Po upływie terminu składania ofert, a zwłaszcza po ich otwarciu wykonawca nie może wycofać oferty. Prawdopodobnie będzie procedura wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Jeżeli wykonawca dobrze wyjaśni (udowodni wiarygodnie), że nie uwzględnił części robót to zamawiający ma obowiązek odrzucić taką ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 PZP. Podstawa do odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP. Wykonawca nie traci wówczas wadium.
1
2017-02-13 11:35 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy