Forum


Powrót Kiedy informować o odrzuceniu/wykluczeniu? Po wyborze czy przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

WA

Wiesława Alsanowska

6

Zgodnie z UZP - zamawiający może poinformować przykładowo o czynności odrzucenia oferty wcześniej, przed informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, co oznacza jedynie, że termin na wniesienie odwołania na tę czynność (odrzucenia oferty), rozpoczynałby swój bieg wcześniej. Nie ma to żadnego znaczenia dla możliwości zaskarżenia w postępowaniach podprogowych również nieprawidłowo dokonanej przez zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. przykładowo oferty z rażąco niską ceną, która winna podlegać odrzuceniu.
Czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, są formalnie czynnościami odrębnymi od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Czym innym jest bowiem badanie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy X, podjęte w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Pzp, a więc z uwzględnieniem oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania takiego wykonawcy, czy braku przesłanek do odrzucenia jego oferty, a czym innym czynność odrzucenia oferty wykonawcy Y, czy wykluczenia go z postępowania. O dokonaniu tych czynności zamawiający ma obowiązek poinformować wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia odrębnie.

Czyli jeżeli Wykluczę/odrzucę firmę X ta nie wniesie odwołania na wykluczenie, ale może wnieść odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty?? Dziwne to stanowisko uzp.
Zgodnie z UZP - zamawiający może poinformować przykładowo o czynności odrzucenia oferty wcześniej, przed informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, co oznacza jedynie, że termin na wniesienie odwołania na tę czynność (odrzucenia oferty), rozpoczynałby swój bieg wcześniej. Nie ma to żadnego znaczenia dla możliwości zaskarżenia w postępowaniach podprogowych również nieprawidłowo dokonanej przez zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. przykładowo oferty z rażąco niską ceną, która winna podlegać odrzuceniu. Czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, są formalnie czynnościami odrębnymi od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Czym innym jest bowiem badanie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy X, podjęte w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Pzp, a więc z uwzględnieniem oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania takiego wykonawcy, czy braku przesłanek do odrzucenia jego oferty, a czym innym czynność odrzucenia oferty wykonawcy Y, czy wykluczenia go z postępowania. O dokonaniu tych czynności zamawiający ma obowiązek poinformować wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia odrębnie. Czyli jeżeli Wykluczę/odrzucę firmę X ta nie wniesie odwołania na wykluczenie, ale może wnieść odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty?? Dziwne to stanowisko uzp.
0
2017-02-13 11:35 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeżeli wartość zamówienia jest poniżej progu, a oferta wykonawcy została prawomocnie odrzucona (lub wykonawca został wykluczony), to zgodnie z treścia art94 ust 2 Pzp zamawiający ma prawo do zawarcia umowy przed terminem 5/10 dni, co świadczy że wykonawca juz nie może wnieść skutecznie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty.
Jeżeli wartość zamówienia jest poniżej progu, a oferta wykonawcy została prawomocnie odrzucona (lub wykonawca został wykluczony), to zgodnie z treścia art94 ust 2 Pzp zamawiający ma prawo do zawarcia umowy przed terminem 5/10 dni, co świadczy że wykonawca juz nie może wnieść skutecznie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty.
1
2017-02-13 13:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy