Forum


Powrót robota budowlana czy dostawa

A.

Anna .....

Fachowiec 132

Jak zakwalifikować budowę kompletnego placu zabaw wraz z wyposażeniem w oparciu o posiadaną już dokumentację projektową.(robota budowlana czy może dostawa z rozmieszczeniem) Wartość wyposażenia to 2/3 całej inwestycji.
Jeśli to robota budowlana to jaki punkt z rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych przyjąć?
Jak zakwalifikować budowę kompletnego placu zabaw wraz z wyposażeniem w oparciu o posiadaną już dokumentację projektową.(robota budowlana czy może dostawa z rozmieszczeniem) Wartość wyposażenia to 2/3 całej inwestycji. Jeśli to robota budowlana to jaki punkt z rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych przyjąć?
0
2017-02-14 08:52 0

A.

Anna .....

6

art. 5c - jeżeli zamówienia obejmują co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, do jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Moim zdaniem głównym przedmiotem tego zamówienia jest budowa placu zabaw, czyli robota budowlana.
art. 5c - jeżeli zamówienia obejmują co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, do jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Moim zdaniem głównym przedmiotem tego zamówienia jest budowa placu zabaw, czyli robota budowlana.
1
2017-02-14 09:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy