Forum


Powrót szkoła - sprawozdanie

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Mała wiejska szkoła Wydatki finansowane przez organ prowadzący - gminę. W ciagu roku dyrektor szkoły zawarł kilka umów zlecenia i innych Wszystkie na bardzo niewielkie kwoty. Łacznie może 15000zl (Poważniejsze tematy- remont sal, zakup mebli przeprowadzała gmina). Czy sprawozdanie z tych drobnych wydatków ma sporządzić szkoła czy gmina?
Mała wiejska szkoła Wydatki finansowane przez organ prowadzący - gminę. W ciagu roku dyrektor szkoły zawarł kilka umów zlecenia i innych Wszystkie na bardzo niewielkie kwoty. Łacznie może 15000zl (Poważniejsze tematy- remont sal, zakup mebli przeprowadzała gmina). Czy sprawozdanie z tych drobnych wydatków ma sporządzić szkoła czy gmina?
0
2017-02-17 05:10 0

A.

Anna .....

26

Według opinii UZP:
Zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t.) jednostki budżetowe wchodzą w skład sektora finansów publicznych. Tym samym, publiczna szkoła podstawowa jest zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy Pzp i co do zasady stosuje ustawę do udzielania odpłatnych zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Statusu szkoły nie zmienia okoliczność, że upoważnienie do zaciągania zobowiązań na gruncie stosunków cywilnoprawnych pochodzi od podmiotu prawa, w ramach którego osobowości prawnej ta jednostka organizacyjna działa. Jeżeli zatem postępowanie było przeprowadzone siłami urzędu miasta natomiast umowę zawarła szkoła – obowiązek sprawozdawczy spoczywa na szkole jako zamawiającym, nie zaś na urzędzie miasta, który w tym przypadku działał jako pełnomocnik szkoły.

Umowy zlecenia wykazujemy w sprawozdaniu. Według mnie szkoła sporządza sprawozdanie.
Według opinii UZP: Zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t.) jednostki budżetowe wchodzą w skład sektora finansów publicznych. Tym samym, publiczna szkoła podstawowa jest zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy Pzp i co do zasady stosuje ustawę do udzielania odpłatnych zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane. Statusu szkoły nie zmienia okoliczność, że upoważnienie do zaciągania zobowiązań na gruncie stosunków cywilnoprawnych pochodzi od podmiotu prawa, w ramach którego osobowości prawnej ta jednostka organizacyjna działa. Jeżeli zatem postępowanie było przeprowadzone siłami urzędu miasta natomiast umowę zawarła szkoła – obowiązek sprawozdawczy spoczywa na szkole jako zamawiającym, nie zaś na urzędzie miasta, który w tym przypadku działał jako pełnomocnik szkoły. Umowy zlecenia wykazujemy w sprawozdaniu. Według mnie szkoła sporządza sprawozdanie.
1
2017-02-17 06:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy