Forum


Powrót Kryterium - dostawy

A.

Agnieszka .....

11

Jakie jest Państwa zdanie: czy przy dostawach (adekwatnie do rodzaju i specyfiki przedmiotu) można jako pozacenowe kryterium punktować posiadanie np. systemu ISO?
Jakie jest Państwa zdanie: czy przy dostawach (adekwatnie do rodzaju i specyfiki przedmiotu) można jako pozacenowe kryterium punktować posiadanie np. systemu ISO?
1
2016-06-06 21:39 0

B.

Beata .....

48

Zależy jakie ISO żądamy (punktujemy) przy konkretnie jakiej dostawie. ISO NIE zajmuje się TYLKO i wyłącznie zagadnieniami związanymi z jakością. Zajmuje się różnymi dziedzinami działalności ludzkiej i technicznej – poczynając od przemysłu ciężkiego, elektrycznego poprzez tekstylny, stoczniowy a na ujednoliceniu numeracji butów i kołnierzyków koszul, które kupujemy w sklepie, kończąc. Czyli podstawowym przedmiotem działalności organizacji ISO jest STANDARYZACJA różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych po to , aby wymianę handlową pomiędzy różnymi państwami uczynić łatwiejszą – również dla użytkowników końcowych (czyli klientów) danych urządzeń. Organizacja ISO ma również służyć pewniej wymianie doświadczeń swoich członków, aby na podstawie dyskusji wypracowywać czy udoskonalać kolejne rozwiązania (standardy).
Tak więc mamy dostawę np. papieru toaletowego i zastanawiamy się czy chcemy zapłacić więcej (tyle ile procent kryterium) aby firma, która nam go dostarczy była lepiej zarządzana niż firma która ISO nie posiada.
Zależy jakie ISO żądamy (punktujemy) przy konkretnie jakiej dostawie. ISO NIE zajmuje się TYLKO i wyłącznie zagadnieniami związanymi z jakością. Zajmuje się różnymi dziedzinami działalności ludzkiej i technicznej – poczynając od przemysłu ciężkiego, elektrycznego poprzez tekstylny, stoczniowy a na ujednoliceniu numeracji butów i kołnierzyków koszul, które kupujemy w sklepie, kończąc. Czyli podstawowym przedmiotem działalności organizacji ISO jest STANDARYZACJA różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych po to , aby wymianę handlową pomiędzy różnymi państwami uczynić łatwiejszą – również dla użytkowników końcowych (czyli klientów) danych urządzeń. Organizacja ISO ma również służyć pewniej wymianie doświadczeń swoich członków, aby na podstawie dyskusji wypracowywać czy udoskonalać kolejne rozwiązania (standardy). Tak więc mamy dostawę np. papieru toaletowego i zastanawiamy się czy chcemy zapłacić więcej (tyle ile procent kryterium) aby firma, która nam go dostarczy była lepiej zarządzana niż firma która ISO nie posiada.
1
2016-06-07 06:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy