Forum


Powrót wadium - gwarancja ubezpieczeniowa

A.

Alicja .....

47

Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel, jako podstawę do wystąpienia o wypłatę z gwarancji, przytoczył treść art. 46 ust. 3a w "starym" brzmieniu. W ten sposób zabrakło możliwości zatrzymania wadium jeżeli wykonawca nie udzieli wyjaśnień odnośnie złożonych dokumentów lub oświadczeń. Oferta wykonawcy nie jest najkorzystniejsza. Czy w tych okolicznościach odrzucić ofertę ze względu na nieprawidłowe wniesienie wadium.
Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel, jako podstawę do wystąpienia o wypłatę z gwarancji, przytoczył treść art. 46 ust. 3a w "starym" brzmieniu. W ten sposób zabrakło możliwości zatrzymania wadium jeżeli wykonawca nie udzieli wyjaśnień odnośnie złożonych dokumentów lub oświadczeń. Oferta wykonawcy nie jest najkorzystniejsza. Czy w tych okolicznościach odrzucić ofertę ze względu na nieprawidłowe wniesienie wadium.
0
2017-02-20 07:33 0

P.

Piotr .....

6

Ja bym tak uczynił.
Ja bym tak uczynił.
1
2017-02-20 11:07 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy